Upersonlige skattytere

Forskuddsskatt og restskatt for upersonlige skattytere (selskaper)

  • Til gode ved skatteoppgjøret - utbetaling
  • Betalingsproblemer - restskatt/forskuddsskatt
  • Manglende godskriving av innbetalte skatter
     

Upersonlige skattytere skal betale forskuddsskatten året etter inntektsåret med forfall i 2 terminer:

  1. Termin 15. februar
  2. Termin 15. april

Restskatt forfaller til betaling 3 uker etter at utlegging av skattelister er kunngjort, som regel medio oktober.

Attest for skatt og merverdiavgift bestilles i Altinn

En skatteattest viser betalingsstatus for forfalte skatter og avgifter. Skatteattesten brukes ofte som en indikasjon på at ditt firma driver seriøst og har en trygg økonomi.

I enkelte tilfeller må du ha skatteattesten:

  • Tilbud/anbud/leveranser til offentlig virksomhet over kr 100 000 (ekskl. mva.)
  • Søknad om løyve til å drive person- og godstransportvirksomhet.
  • Søknad om skjenkebevilling.
Sist endret 06.06.2016