Skattekort og forskuddsskatt

Det er skattekontoret (Skatt øst) som produserer skattekort og forskuddsskatt. Dette er stipulerte skatter som er beregnet ut i fra tidligere likninger.

Det er viktig å kontrollere at opplysningene som er brukt til beregningen er riktige. Alle er pliktige til å informere skatteetaten om informasjonen er feil. Dette kan gjøres elektronisk på www.altinn.no på papir eller på papir til Skatt øst, jfr. www.skatteetaten.no.

 

Evt. spørsmål om skattekort og forskuddsskatt kan rettes til:

 

Skatt Øst
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo
tlf 800 80 000

Sist endret 28.01.2016