Nyheter - skatt
Publisert 14.09.2016
Penger

Søknad om fritak fra eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7 rettes til eiendomsskattekontoret, som utarbeider innstilling i saken. Innstillingen blir deretter oversendt Kommunestyret som fatter endelig vedtak. Søknad om fritak behandles hvert år. Det betyr at de som søker fritak for eiendomsskatt etter denne bestemmelsen må søke særskilt hvert år.


Fristen for å søke fritak for skatteåret 2017 er satt til 1. oktober 2016.

Fant du det du lette etter?
Login for redigering