Skatteoppkreverkontoret - kontaktinfo

Tlf. 66 96 43 00 ( Nesodden kommune)

Faks: 66 96 47 91

E-post: skatteoppkreveren@nesodden.kommune.no   

Kontonummer for innbetaling av skatt er 6345 06 02169

Trenger du KID- nr.? Gå til skatteetaten sin side ved å følge linken under.
Her kan du få laget et KID-nummer for innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift.

KID-nummeret kan brukes til flere typer innbetalinger:

  • Personlig skattyter
  • Upersonlig skattyter
  • Arbeidsgivere med organisasjonsnummer
  • Privat arbeidsgiver

 

Åpningstid hverdager: 15.mai-14.sept: 8.00 - 15.00
15.sept-14.mai: 8.00 - 15.45

Sist endret 27.06.2017