Utviklingsprosjekter på Nesodden

Nesoddparken - Klikk for stort bilde Anne Stol Øyan Nesoddparken AS er Nesoddens kunst- og kulturnæringssenter. Senteret forestår utleie av lokaler og legger forholdene til rette for inntil 50 virksomheter innen kunst- og kulturfeltet. Nesoddparken samarbeider om, og arrangerer, ulike typer møter og kurs som er åpne både for leietakerne og andre. I tillegg legges det til rette for publikumsrettet programvirksomhet.

Sist endret 27.06.2017