Martin Lundquist. 
Virksomhetsleder kultur, næring, idrett og friluftsliv.

Foto: MRH | Fotograf: MRH
Virksomhetsleder Martin Lundquist fotograf MRH

Næringsliv på Nesodden

Nesodden kommune ønsker å ha en god dialog med næringslivet. Vi vil derfor legge ut nyheter som omhandler saker der offentlig forvaltning og næringslivets interesser møtes.

Næringslivet på Nesodden berøres særlig av de rammebetingelsene som omhandler arealspørsmål.

For å skape et bedre miljø og klima for bedriftsetableringer og næringsutvikling har Nesodden kommune i samarbeid med Nesodden Næringsråd og næringslivet på Nesodden utviklet en strategisk næringsplan for 2011-2023.  (PDF, 2 MB)

Den strategiske næringsplanen inneholder visjon, mål, og strategier og tiltak som skal bidra til et mer konkurransedyktig næringsliv i årene fremover.

Gjennom satsningen på strategisk næringsplan ønsker Nesodden kommune å ta initiativ, være en forutsigbar aktør og drive en fremtidsrettet næringspolitikk, som legger til rette for økt livskvalitet og et mer levende lokalsamfunn.

Gi oss gjerne tilbakemelding, "ris og ros" for den næringspolitikken som føres i kommunen.

Sist endret 27.03.2012
Nesoddparken

Suksesshistorien Nesoddparken fortsetter!

Det er fremdeles mulig å leie kontor - atelier - studio - verksted på Nesoddparken!

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har publisert sitt handligsprogram for landbruksbasert næringsutvikling i Oslo og Akershus.

Les handlingsprogrammet

Fant du det du lette etter?
Login for redigering