Næringsliv på Nesodden

Nesodden kommune ønsker å ha en god dialog med næringslivet. Vi vil derfor legge ut nyheter som omhandler saker der offentlig forvaltning og næringslivets interesser møtes.

Næringslivet på Nesodden berøres særlig av de rammebetingelsene som omhandler arealspørsmål.

For å skape et bedre miljø og klima for bedriftsetableringer og næringsutvikling har Nesodden kommune i samarbeid med Nesodden Næringsråd og næringslivet på Nesodden utviklet en strategisk næringsplan for 2011-2023.  (PDF, 2 MB)

Den strategiske næringsplanen inneholder visjon, mål, og strategier og tiltak som skal bidra til et mer konkurransedyktig næringsliv i årene fremover.

Gjennom satsningen på strategisk næringsplan ønsker Nesodden kommune å ta initiativ, være en forutsigbar aktør og drive en fremtidsrettet næringspolitikk, som legger til rette for økt livskvalitet og et mer levende lokalsamfunn.

Gi oss gjerne tilbakemelding, "ris og ros" for den næringspolitikken som føres i kommunen.

Nesoddparken

Er du innenfor et typisk kreativt yrke og er ute etter atelier eller kontor og et miljø der du treffer flere mennesker? Nesoddparken har noen ledige lokaler til leie, fra 8 til 20 kvm. Lokalene leies ut fortrinnsvis for lengre perioder. Nesoddparken kunst- og kulturnæringssenter leier ut lokaler til små kreative bedrifter som vil være en del av et miljø. Nesoddparken leier ut ca. 50 mindre næringslokaler og har felles spiserom og konferanserom, samt et stort flott uteområde opparbeidet som hage/park. Nesoddparken ligger i Løeshagav. 49 på Nesodden.

Kontakt for leie av kontor eller atelier:

Solveig Grande, telefon 934 03073 eller e-post: Solveig.grande@gmail.com

B. Ordfører Nina Sandberg åpner dagen.jpg

Nesodden næringsråd og Nesodden kommune ønsket velkommen til "Nært på Næring" i Ungdomsarenaen i Tangenten i dag, 1. juni.

 

Både politikere, ansatte og næringsfolk var samlet denne morgenen for å høre hva som er gjort og tanker videre for næringslivet på Nesodden.

 

Ordfører Nina Sandberg og styreleder i Nesodden næringsråd Torgeir Koteng åpnet dagen med hver sin innledning. Ordfører Nina Sandberg sa i sin innledning at kommunen og næringslivet er avhengig av et godt samarbeid med hverandre for videre utvikling. Hun meddelte også at den nye rådmannen i Nesodden kommune, Wenche Folberg, har i sin lederavtale å arbeide for næringsutvikling i kommunen. (Les ordførers innledning her). (PDF, 228 kB)


Tidligere styreleder Arne Bjerke som nylig gikk av som styreleder i Nesodden næringsråd, fikk mye ros for sitt arbeid fra hans tiltredelse i 2008 til i dag. Det ble overrakt blomster fra Næringsrådet og et bilde fra Nesodden kommune som takk for godt samarbeid og stort engasjement for næringslivet på Nesodden.
(Les ordførerens tale til Arne Bjerke). (PDF, 233 kB)

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har publisert sitt handligsprogram for landbruksbasert næringsutvikling i Oslo og Akershus.

Les handlingsprogrammet