Næringsarealer på Nesodden

Søk etter næringseiendommer til salgs på Nesodden

Søk etter næringsareal til leie på Nesodden

Søk etter næringstomter til salgs på Nesodden

Kommuneplanen angir nåværende og fremtidige næringsarealer. Utfordringen blir å finne rett virksomhet på rett plass. Kommuneplanens arealdel for 2014-2026
 

Sist endret 21.02.2017