Serverings-, salgs- og skjenkebevillinger

Dersom du skal starte et serverings- eller skjenkested på Nesodden trenger du bevilling fra kommunen.

Etablererprøven og kunnskapsprøven kan du avlegge i Infosenteret. Ta kontakt med Infosenteret på tlf 66 96 43 00 for å bestille tid til å ta prøven.

Bevillingsgebyr og omsetningsoppgave

For å kunne skjenke eller selge alkoholholdig drikk, er det en betingelse at bevillingsgebyret blir betalt. Alle bevillingshavere må derfor hvert år betale et bevillingsgebyr for å opprettholde retten til å skjenke alkoholholdig drikk eller selge alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol.

For bevilling til enkeltanledninger kreves det inn en engangsgebyr. Det årlige bevillingsgebyret fastsettes på grunnlag av det aktuelle årets alkoholomsetning. Satsene fastsettes for ett år av gangen og fremgår i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk.

 

Gjeldende satser for 2017:

Gebyr for skjenkebevilling for et enkelt, lukket arrangement: kr 350,-.

Gebyr for skjenkebevilling for et enkelt, åpent arrangement: kr 4.900,-.

Omsetningsgebyr:

Salg: 0,20 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1, minimum kr 1.570,-.

Skjenking:

  • 0,45 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
  • 1,20 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2
  • 3,95 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3
  • Minimumsgebyret utgjør kr 4.900,-

 

Omsetningsoppgave

Innsending av omsetningsoppgaven skjer hver vår og skal være kontrollert og signert av daglig leder og bekreftet av autorisert regnskapsfører.


Fristen for å sende inn omsetningsoppgaven er 1. mars hvert år. Ved opphør eller salg av virksomheten skal det sendes oppgave så snart endelige omsetningstall foreligger.


Elektronisk skjema for utfylling av omsetningsoppgave finner du her: Omsetningsoppgave

 

Faktura for bevillingsgebyret blir sendt ut når omsetningsoppgaven er mottatt og funnet i orden.

 

For sent - eller ikke levert omsetningsoppgave og betaling av gebyr

Fra 1.1.2016 blir bevillinggstedets brudd på alkoholloven og vilkårene for bevillingen belastet med prikker i henhold til alkoholforskriften § 10-3. Manglende levering av omsetningsoppgave og/eller manglende betaling av omsetningsavgiften innen kommunens fastsatte frist tildeles 2 prikker.  

 

Kontakt

Kontaktperson: Infosenteret, tlf 66964300

Sist endret 15.05.2017

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som selges.

 

Innsending av omsetningsoppgaven skjer hver vår og skal være kontrollert og signert av både daglig leder og autorisert regnskapsfører.


Fristen for å sende inn omsetningsoppgaven er 1. mars hvert år.

Fra 1.1.2016 ble det innført et prikktildelingssystem ved brudd på bevillingshavers alkoholrettslige forpliktelser, jfr alkoholforskriftens § 10-2 og 10-3. Reglene innebærer at ulike typer brudd blir tildelt et visst antall prikker. 12 tildelte prikker i løpet av en toårs-periode vil føre til en standardreaksjon på inndragning av bevillingen i 1-en uke.

 

Fant du det du lette etter?