Om Nesoddens næringsliv

Nesodden har lite næringsliv i forhold til folketallet. Kommunen har imidlertid hatt en årlig vekst i antallet arbeidsplasser på ca. 0,5 % i perioden 2000-2012.

 

I forhold til folketallet har Nesodden en forholdsvis høy andel nyetablerere. Nesodden er rangert som 86. beste kommune i hele landet (av totalt 423 kommuner) i forhold til nyetableringer.

 

Nesodden kommune og Sunnaas sykehus HF er de største arbeidsgiverne og utgjorde sammen ca. 50 % av alle arbeidsplasser på Nesodden 2011.

 

Ca. 3 500 innbyggere hadde sitt arbeid innenfor kommunegrensen 2011, mens ca. 5 600 innbyggere var sysselsatte utenfor kommunen.

 

Den svært store utpendlingen (62,2 % nettopendling 2011) tyder på et rikt og fleksibelt næringsliv i Oslo, men den gir også miljømessige og sosiale utfordringer. Nesodden kommune arbeider derfor for å skape flere arbeidsplasser innenfor kommunegrensen.

Forskjellige yrkesgrupper - Klikk for stort bilde Istockphoto

 

Attraktiv bokommune

Nesodden er også en attraktiv kommune å bosette seg i. Kommunen har derfor en langt høyere nettoinnflytting enn arbeidsplassutviklingen skulle tilsi.

 

I forhold til befolkningsveksten (Befolkningen er nesten tredoblet i Nesodden kommune fra 1960 til 2011) har kommunen og næringslivet en stor utfordring i å skape nok nye arbeidsplasser for å opprettholde balansen - spesielt for å legge til rette for nye arbeidsplasser innen kultur- og kompetansenæringene.

 

Mangel på lokaler og tomter har begrenset veksten innen næringslivet på Nesodden i de senere årene.

 

Kunstnere og høytutdannede

På Nesodden bor ca. 15 % av Norges alle kunstnere, og nesten 30 % av befolkningen, som er i arbeid, har høyere utdannelse (universitets- eller høgskolenivå). Nesodden er rangert som 9. beste kommune i hele landet i forhold til utdanningsnivå.

 

Kilder: Rapporter om Nesodden, Agenda AS. Statistisk Sentralbyrå - ssb.no. Bacheloroppgave ved handelshøyskolen BI: "Stedsutvikling og sosiale nettverk". Regional analyse Akershus 2013, Telemarksforskning.

Publisert av næringskonsulent Martin Lundquist. Ansvarlig Kulturavdelingen. Sist endret 20.11.2015
Fant du det du lette etter?
Login for redigering