Ny, ekstraordinær støtte til næringslivet på Nesodden – søk innen 6. februar

Forskjellige yrkesgrupper - Klikk for stort bildeForskjellige yrkesgrupper Istockphoto Nesodden kommune er tildelt 980 000 kroner til kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter i del 6.

Hensikten med midlene er å avhjelpe situasjonen i kommuner med næringsliv som igjen rammes av nye smittevernstiltak innført i november og desember 2021. 

Staten har igangsatt flere tiltak for å kompensere ulempene bedriftene har som følge av smitteverntiltak.
Hovedvirkemiddelet er www.kompensasjonsordning.no. Denne lokale tildelingen kommer i tillegg, og har også til hensikt blant annet å fange opp bedrifter som faller utenfor den nasjonale statlige kompensasjonsordningen.

 

Målet med ordningen er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter. 
Kommunen skal bruke midlene på lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak innført i november og desember 2021, støtte til virksomheter innenfor servering og catering, overnattingsvirksomhet og reisearrangører.

 

Tilskuddet tildeles virksomheter på Nesodden som kan dokumentere at de har blitt negativt økonomiske påvirket av nasjonal skjenkestopp, og nasjonale smitteverntiltak i desember 2021. Dette gjelder serveringsvirksomhet, overnattingsvirksomhet og reisearrangører. Serveringssteder med skjenkebevilling (næringskode 56), serveringssteder (næringskode 56), overnattingssteder (næringskode 55) og reiselivsvirksomheter (næringskode 79). 
Bedrifter i andre bransjer som er direkte påvirket av restriksjonene som har rammet bransjene ovenfor, og kan dokumentere tap i forbindelse med smitteverntiltak innført i november og desember 2021 kan også søke. 

 

Ordningen er i dag utlyst på Regionalforvaltning.no og her finner du mer informasjon om ordningen.

 

Vi gjør oppmerksom på at søknadsfrist er 6. februar.

.