Ny, ekstraordinær støtte til næringslivet på Nesodden – søk innen 10. april

Forskjellige yrkesgrupper - Klikk for stort bildeForskjellige yrkesgrupper Istockphoto Nesodden kommune er tildelt 305 000 kroner til kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter i del 7.

Hensikten med midlene er å avhjelpe situasjonen i kommuner med næringsliv som ble rammet av smittevernstiltak i januar 2022. 

Staten har igangsatt flere tiltak for å kompensere ulempene bedriftene har som følge av smitteverntiltak.
Hovedvirkemiddelet er www.kompensasjonsordning.no. Denne lokale tildelingen kommer i tillegg, og har også til hensikt blant annet å fange opp bedrifter som faller utenfor den nasjonale statlige kompensasjonsordningen.

 

Målet med ordningen er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter. 

 

Hvem kan søke og hva kan det søkes tilskudd til?

Det kan søkes om midler til dekning av omsetningsfall i januar 2022.

 

Kommunen skal bruke midlene på lokale virksomheter som er rammet av omsetningstap på grunn av smitteverntiltak. Tilskuddet tildeles virksomheter på Nesodden som kan dokumentere at de har blitt negativt økonomiske påvirket av nasjonale smitteverntiltak.

 

Det tildeles støtte til virksomheter innenfor følgende næringskoder:

56- Serveringsvirksomheter, 90- Kunstnerisk virksomhet og underholdning, samt 93- Sports- og fritidsaktiviteter (uten idrettslag og -klubber). Bedrifter i andre bransjer som kan dokumentere tap i forbindelse med smitteverntiltak kan også søke, men de førstnevnte prioriteres. 

 

Ordningen er i dag utlyst på Regionalforvaltning.no og her finner du mer informasjon om ordningen.

 

Vi gjør oppmerksom på at søknadsfrist er 10. april 2022.

.