Næringsutvikling på Fagerstrand - bli med, få informasjon og gi innspill!

Sanden+Hodnekvam Bli med på et informativt og spennende møte på Fagerstrand 27. april, om  næringsutvikling og næringspotensial i området. 

Innspill og informasjon til næringsutvikling på Fagerstrand - for deg som driver næring.

Etter et vellykket første møte tar vi arbeidet videre i et nytt møte der Planavdelingen i kommunen, Tangenten Eiendom og arkitektene Sanden+Hodnekvam deltar og informerer. Tangenten Eiendom AS er et heleid kommunalt eiendomsselskap som skal overta mange av de kommunale eiendommene (utenom formålsbygg).

 

Fagerstrand er et utrolig spennende område med et stort potensiale de nærmeste årene.
Det er derfor viktig for kommunen å involvere lokale viktige næringsaktører, for innspill og diskusjon om næringsutvikling.

 

Hensikten med disse møtene er å samle innspill til næringsutvikling, og diskuterer næringspotensialet og ulik problematikk rundt næringsutvikling på Fagerstrand. Møtet er kun for næringsaktører.

 

Tid: 27. april kl. 14-16.
Sted: Norsk Yrkesdykkerskole, Fagerstrandbakken 72.

VIKTIG: Her melder du deg på møtet

 

Det er nå tre prosesser på gang som berører Fagerstrand.

 1. Rullering av kommuneplanens arealdel i 2022.
 2. Ferdigregulering av Munkerud næringsområde.
 3. Planarbeid for sentrum og sjøsiden der Europan inngår som en del.

 

Agenda i andre møte:

 1. Sanden+Hodnekvam informerer om Europan forslaget og næringstanker rundt området.
 2. Styreleder i Tangenten Eiendom AS forteller om status for utvikling av selskapet og planer fremover.
 3. Planavdelingen i kommunen orienterer om prosessene og planarbeidet som berører Fagerstrand.
 4. Viken Fylkeskommune etterspør hvilke næringer man tenker seg på Fagerstrand, blant annet på Munkerud.
  - Hva tenker dagens næringsaktører i forhold til dette, hva er ønskelig eller behov for på Fagerstrand på kort/lang sikt i de ulike områdene?
 5. Videre organisering av arbeidet i gruppen.
 6. Agenda for neste møte.
 7. Eventuelt.

 

Håper du har lyst til å bli med å utvikle/påvirke, og jobbe med ideer og diskuterer muligheter for Fagerstrand. 😊