Næringslivsundersøkelse og informasjonsbrev til næringslivet

Informasjonsbrev til næringsdrivende på Nesodden - oktober 2021Forskjellige yrkesgrupper - Klikk for stort bildeForskjellige yrkesgrupper Istockphoto  

Endelig har koronasituasjonen åpnet for at vi igjen kan treffes, tenke, dele og få inspirasjon.  Dette informasjonsbrevet har to hovedtemaer; nettverksbygging med bransjetreff/gründerkafeer, og en liten næringslivsundersøkelse som vi håper du vil besvare.

Bransjetreff og gründerkafé, idé og innovasjonsarenaer for næringsutvikling på Nesodden.
Mange savner arenaer hvor bransjen de jobber innen, eller flere bransjer, kan treffes for å tenke sammen, kanskje få til mer, eller hjelpe hverandre. Det er også mange «ensomme gründere» som kanskje savner samarbeid og inspirasjon.

 

Du kan blant annet delta på «Gründer & Innovasjonskafe», «Kreative næringer», «Kystnæringer», «Idéverksted og innovasjonstreff» samt markedsføring, økonomi, forretningsjus og mer.
Mer om de ulike nettverkssamlinger og kurs finner du også her.

 

Næringslivsundersøkelse – nå har du muligheten til å påvirke utviklingen på Nesodden!
Hva har du som næringsdrivende behov for? Trenger du tomt, kontor, næringsbygg, arenaer for å treffes, informasjon etc.? Nå kan du gi din tilbakemelding som kan være med på å danne grunnlaget for videre næringsutvikling på Nesodden. Påvirk utviklingen, ved å svare på undersøkelsen her.
 

NB! I 2022 rulleres kommuneplanens arealdel som har betydning for hvilke arealer som blir tilgjengelig fremover. Det er derfor svært nyttig for kommunen å vite hvilke behov du som næringsdrivende/gründer har.
 

Dette informasjonsbrevet inngår i Nesodden kommune arbeid for å gjøre det enklere å være næringsdrivende på Nesodden. Mer om arbeidet vi gjør finner du her; Næringsløftet 2021-2023.