Hvordan bli leverandør av varer eller tjenester til Nesodden kommune.

Gravemaskin
Flickr.com - Klikk for stort bildeGravemaskin Flickr.comDriver du næring i Nesodden kommune, og kunne tenke deg å undersøke mulighetene for å bli leverandør til kommunen av varer eller tjenester?

Nesodden kommune ønsker å bidra til utvikling av lokalt næringsliv og vil fra januar 2022 invitere til et årlig informasjons- og dialogmøte om kommunale innkjøp, budsjett og innkjøpsprosesser. Dette gjøres i samarbeid med Nesodden Næringsråd

Årets møte blir 27. januar kl. 14-15.30 på Teams

Klikk her for å delta i møtet

 

Agenda :

Kort introduksjon av deltagere.

● Hvordan bli leverandør til Nesodden kommune
○ Hva bør jeg vite / Hvilke muligheter kan jeg lese i offentlig informasjon
○ Hva gjør kommunen for å tilpasse konkurranser til lokalt næringsliv
○ Hvordan skal jeg forstå og finne frem i budsjettet til kommunen

● Praktisk gjennomføring i levering av tilbud til kommunen / Hva må leverandørene
jobbe med, er alle avtaler og dokumentasjon på plass.

● Nesodden Næringsråd presenterer «kompetanseperson» på kommunale
søknader, tips og råd

● Eventuelt