Disse ble tildelt midler fra kommunal kompensasjonsordning del 6

Nesodden kommune mottok kr 980 tusen kroner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som  ble gitt som kompensasjon til lokalt næringsliv på Nesodden i del 6Plante som vokser i mynthaug. Foto: Istockphoto - Klikk for stort bildePlante som vokser i mynthaug. Foto: Istockphoto Istockphoto   av ordningen.

Hensikten med midlene var å avhjelpe situasjonen i kommuner med næringsliv som igjen ble rammet av nye smittevernstiltak innført i november og desember 2021.

Disse ble tildelt midler fra del 6 av ordningen:

TASTE AS 25 848
KAFFE OG SÅNT AS 84 987
FLASKEN LUNSJ OG VINSTUE AS 125 845
GREVENT AS 100 000
FLASKEBEKK BISTRO AS 75 845
GRANBAR AS 125 845
STUP AS 87 877
CAFÉ TANGENTEN AS 25 845
GRØNN GOURMET Bente Westergaard 74 137
KUNSTKAFEEN AS 25 845
PHIVA AS 76 236
ANNAS HYBEL AS 25 845
SIGNALEN SJØBAD AS 125 845