Disse ble tildelt midler fra kommunal kompensasjonsordning del 3

Nesodden kommune mottok kr 1 226 tusen kroner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som  ble gitt som kompensasjon til lokalt næringsliv på Nesodden i del 3 av ordningen.

 

Hvem kunne søke om midler?

Alle lokale foretak som var registrert i Nesodden kommune, og som var særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak, og hadde operativ virksomhet i kommunen kunne søke. Det gjaldt særlig støtte som kompenserte lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner falt utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

 

Kommunal kompensasjonsordning DEL 3

Disse ble tildelt midler fra del 3

Søker

Innvilget kr

AUTO-BOKS-SERVICE AS

100 000

KAFFE OG SÅNT AS

100 000

GRANBAR AS

100 000

BIT RIG FIX AS

45 000

DYREBAR OMSORG CHRISTINE OLSEN

100 000

GRØNN GOURMET Bente Westergaard

100 000

GREVENT AS

100 000

E.M.HAGA

57 657

FRU JOHNSEN AS

100 000

ANNAS HYBEL AS

100 000

FJELLSTRAND FISK OG VILT AS

100 000

SIGNALEN SJØBAD AS

100 000

CAFÉ TANGENTEN AS

100 000