Næringsliv på Nesodden

Nesodden kommune ønsker å ha en god dialog med næringslivet. Vi vil derfor legge ut nyheter som omhandler saker der offentlig forvaltning og næringslivets interesser møtes.

20. november blir det frokost, kaffe og innføring i anbudskonkurranser.

 

 

Elever i entreprenørskapsfaget ved Nesodden vgs er i disse dager i gang med å starte ungdomsbedrifter. I løpet av bare et skoleår skal elevene starte opp og drive en egen bedrift. De vil gjerne ha noen å spille ball med.

 

Sett av noen minutter til en prat

En viktig suksessfaktor for nyoppstartede bedrifter er tilgang på lokale ressurser og nettverk. Entreprenørskapselevene vil bli oppfordret til å ta kontakt med lokalt næringsliv for å få råd og veiledning.

 

- Å ta opp telefonen å ringe næringslivet når du er 17 år kan oppleves som litt skummelt, påpeker faglærer for Media og entreprenørskap Stig Mangschau, og oppfordrer derfor næringslivet til å ta godt imot dem når de ringer.

 

I første omgang kan det hende det bare en liten prat elevene trenger. For å lære mer om en bransje, for å utforske behovene i en sektor eller bare for å spille ball om en ide de har.

Norges Vels Gründerpris tildeles personer som har gjort en spesiell innsats i eget lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift. Nå utlyser de gründerpisen for 2019. Kjenner du noen som fortjener den?

Kommunen ønsker en utvikling som er bærekraftig, fremtidsrettet, likeverdig og åpen. Det er hovedverdiene i kommuneplanen som nå ligger ute til offentlig ettersyn. Hva er viktig for deg? Du kan gi innspill frem til 1. august. 

Hege Andersen

Hege Andersen er ansatt som næringsrådgiver i Nesodden kommune. Hun begynner i den nyopprettede stillingen i august.

Norges Vel vant anbudskonkurransen om å drifte Etablerertjenesten i Follo

Norges Vel vant anbudskonkurransen om å drifte Etablerertjenesten i Follo og fortsetter dermed å bistå gründere i vår region. Snart annonseres vårens kurs i bedriftsetablering.

 

Nesoddparken. Foto: Knut Listerud

Er du innenfor et typisk kreativt yrke og er ute etter atelier eller kontor og et miljø der du treffer flere mennesker? Nesoddparken har noen ledige lokaler til leie, fra 8 til 20 kvm. Lokalene leies ut fortrinnsvis for lengre perioder. Nesoddparken kunst- og kulturnæringssenter leier ut lokaler til små kreative bedrifter som vil være en del av et miljø. Nesoddparken leier ut ca. 50 mindre næringslokaler og har felles spiserom og konferanserom, samt et stort flott uteområde opparbeidet som hage/park. Nesoddparken ligger i Løeshagav. 49 på Nesodden.

Kontakt for leie av kontor eller atelier:

Solveig Grande, telefon 934 03073 eller e-post: Solveig.grande@gmail.com

Nesodden næringsråd og Nesodden kommune ønsket velkommen til "Nært på Næring" i Ungdomsarenaen i Tangenten i dag, 1. juni.

 

Både politikere, ansatte og næringsfolk var samlet denne morgenen for å høre hva som er gjort og tanker videre for næringslivet på Nesodden.

 

Ordfører Nina Sandberg og styreleder i Nesodden næringsråd Torgeir Koteng åpnet dagen med hver sin innledning. Ordfører Nina Sandberg sa i sin innledning at kommunen og næringslivet er avhengig av et godt samarbeid med hverandre for videre utvikling. Hun meddelte også at den nye rådmannen i Nesodden kommune, Wenche Folberg, har i sin lederavtale å arbeide for næringsutvikling i kommunen. (Les ordførers innledning her). (PDF, 228 kB)


Tidligere styreleder Arne Bjerke som nylig gikk av som styreleder i Nesodden næringsråd, fikk mye ros for sitt arbeid fra hans tiltredelse i 2008 til i dag. Det ble overrakt blomster fra Næringsrådet og et bilde fra Nesodden kommune som takk for godt samarbeid og stort engasjement for næringslivet på Nesodden.
(Les ordførerens tale til Arne Bjerke). (PDF, 233 kB)

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har publisert sitt handligsprogram for landbruksbasert næringsutvikling i Oslo og Akershus.

Les handlingsprogrammet