Næringsliv på Nesodden

Nesodden kommune ønsker å ha en god dialog med næringslivet. Vi vil derfor legge ut nyheter som omhandler saker der offentlig forvaltning og næringslivets interesser møtes.

Etablerertjenesten i Follo har akkurat sluttført arbeidet med ny nettside.  Marius Sandvik i Etablerertjenesten er fornøyd med resultatet, og håper siden vil bidra til enda bredere kjennskap til tjenestens tilbud i Folloregionen.  

Penger

Nesodden kommune har mottatt over 1.3 mill. kroner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som skal gis som kompensasjon til lokalt næringsliv på Nesodden, i del 3 av ordningen.

Plante som vokser i mynthaug. Foto: Istockphoto

Nesodden kommune mottok 842 tusen kroner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som ble  gitt som kompensasjon til lokalt næringsliv på Nesodden.  

Forskjellige yrkesgrupper

Kommunen satser på næringsutvikling i henhold til strategisk næringsplan 2020-2023. På nettsiden for Næringsløftet finner du aktuell informasjon om næringsløftet, og sidene gir samtidig tilgang til nødvendige verktøy i prosessen.

 

Plante som vokser i mynthaug. Foto: Istockphoto

Nesodden kommune har mottatt over 800 000 kroner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som skal gis som kompensasjon til lokalt næringsliv på Nesodden.  

Nesodden kommune mottok nær 4,5 millioner kroner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som ble gitt som kompensasjon til lokalt næringsliv på Nesodden.  

Gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) deler DOGA ut støtte til  bedrifter som bruker designmetodikk for å finne nye løsninger. Her finner du alt du lurer på om DIP, og hvordan du kan søke om støtte.

Søknadsfrist 10. mai.

Badeliv på Hellvik strand. Foto: M. Rand-Hendriksen

Tillatelse til å drive kioskdrift eller foodtruck på Nesoddens badeplasser sommer 2021​​​

Forskjellige yrkesgrupper

Målet med ordningen er å støtte bærekraftig næringsutvikling og verdiskaping, samt bidra til et sterkt innovasjonssystem i hele Viken, sier Fylkesråd for næring og tannhelse Johan Edvard Grimstad

Nesodden kommune har mottatt nær 4,5 millioner kroner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som skal gis som kompensasjon til lokalt næringsliv på Nesodden.