Næringsliv på Nesodden

Nesodden kommune ønsker å ha en god dialog med næringslivet. Vi vil derfor legge ut nyheter som omhandler saker der offentlig forvaltning og næringslivets interesser møtes.

Korona, krig, høy inflasjon, økte renter, råvaremangel, problemer i forsyningskjedene,  kompetansemangel...
Vi lever i turbulente tider med et marked i rask endring. For å lykkes i årene fremover, må bedrifter ha fokus på utvikling og omstilling.  

Bli med på et informativt og spennende møte på Fagerstrand 27. april, om  næringsutvikling og næringspotensial i området. 

Forskjellige yrkesgrupper

Nesodden kommune er tildelt 305 000 kroner til kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter i del 7.

Hensikten med midlene er å avhjelpe situasjonen i kommuner med næringsliv som ble rammet av smittevernstiltak i januar 2022. 

Forskjellige yrkesgrupper

Nesodden kommune er tildelt 980 000 kroner til kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter i del 6.

Hensikten med midlene er å avhjelpe situasjonen i kommuner med næringsliv som igjen rammes av nye smittevernstiltak innført i november og desember 2021. 

Plante som vokser i mynthaug. Foto: Istockphoto

 Nesodden kommune mottok kr 756 tusen kroner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som  ble gitt som kompensasjon til lokalt næringsliv på Nesodden i del 5 av ordningen.

Gravemaskin
Flickr.com

Driver du næring i Nesodden kommune, og kunne tenke deg å undersøke mulighetene for å bli leverandør til kommunen av varer eller tjenester?

Nesodden kommune ønsker å bidra til utvikling av lokalt næringsliv og vil fra januar 2022 invitere til et årlig informasjons- og dialogmøte om kommunale innkjøp, budsjett og innkjøpsprosesser. Dette gjøres i samarbeid med Nesodden Næringsråd

Plante som vokser i mynthaug. Foto: Istockphoto

Nesodden kommune er tildelt 756 000 kroner til kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter i del 5.

Hensikten med midlene er å avhjelpe situasjonen i kommuner med næringsliv som igjen rammes av nye smittevernstiltak innført i november og desember 2021.

Nå er ny avtale for Follo klar.    

Det skal bli enklere for alle som vil starte egen virksomhet å få veiledning og opplæring. Nå blir etablerertjenesten i Follo videreført og oppskalert. En ny samarbeidsavtale mellom kommunene i Follo og Viken Fylkeskommune, Innovasjon Norge og NAV trer i kraft fra januar 2022. Samtidig blir samme tilbud til gründere tilgjengelig over hele Viken.

Forskjellige yrkesgrupper

Informasjonsbrev til næringsdrivende på Nesodden - oktober 2021 

Endelig har koronasituasjonen åpnet for at vi igjen kan treffes, tenke, dele og få inspirasjon.  Dette informasjonsbrevet har to hovedtemaer; nettverksbygging med bransjetreff/gründerkafeer, og en liten næringslivsundersøkelse som vi håper du vil besvare.