Næringsliv på Nesodden

Nesodden kommune ønsker å ha en god dialog med næringslivet. Vi vil derfor legge ut nyheter som omhandler saker der offentlig forvaltning og næringslivets interesser møtes.

Bli med på et informativt og spennende møte på Fagerstrand 27. april, om  næringsutvikling og næringspotensial i området. 

Forskjellige yrkesgrupper

Nesodden kommune er tildelt 305 000 kroner til kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter i del 7.

Hensikten med midlene er å avhjelpe situasjonen i kommuner med næringsliv som ble rammet av smittevernstiltak i januar 2022. 

Plante som vokser i mynthaug. Foto: Istockphoto

Nesodden kommune mottok kr 980 tusen kroner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som  ble gitt som kompensasjon til lokalt næringsliv på Nesodden i del 6  av ordningen.

Hensikten med midlene var å avhjelpe situasjonen i kommuner med næringsliv som igjen ble rammet av nye smittevernstiltak innført i november og desember 2021.

Forskjellige yrkesgrupper

Nesodden kommune er tildelt 980 000 kroner til kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter i del 6.

Hensikten med midlene er å avhjelpe situasjonen i kommuner med næringsliv som igjen rammes av nye smittevernstiltak innført i november og desember 2021. 

Plante som vokser i mynthaug. Foto: Istockphoto

 Nesodden kommune mottok kr 756 tusen kroner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som  ble gitt som kompensasjon til lokalt næringsliv på Nesodden i del 5 av ordningen.

Gravemaskin
Flickr.com

Driver du næring i Nesodden kommune, og kunne tenke deg å undersøke mulighetene for å bli leverandør til kommunen av varer eller tjenester?

Nesodden kommune ønsker å bidra til utvikling av lokalt næringsliv og vil fra januar 2022 invitere til et årlig informasjons- og dialogmøte om kommunale innkjøp, budsjett og innkjøpsprosesser. Dette gjøres i samarbeid med Nesodden Næringsråd

Plante som vokser i mynthaug. Foto: Istockphoto

Nesodden kommune er tildelt 756 000 kroner til kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter i del 5.

Hensikten med midlene er å avhjelpe situasjonen i kommuner med næringsliv som igjen rammes av nye smittevernstiltak innført i november og desember 2021.

Nå er ny avtale for Follo klar.    

Det skal bli enklere for alle som vil starte egen virksomhet å få veiledning og opplæring. Nå blir etablerertjenesten i Follo videreført og oppskalert. En ny samarbeidsavtale mellom kommunene i Follo og Viken Fylkeskommune, Innovasjon Norge og NAV trer i kraft fra januar 2022. Samtidig blir samme tilbud til gründere tilgjengelig over hele Viken.

Forskjellige yrkesgrupper

Informasjonsbrev til næringsdrivende på Nesodden - oktober 2021 

Endelig har koronasituasjonen åpnet for at vi igjen kan treffes, tenke, dele og få inspirasjon.  Dette informasjonsbrevet har to hovedtemaer; nettverksbygging med bransjetreff/gründerkafeer, og en liten næringslivsundersøkelse som vi håper du vil besvare.

Nesodden kommune mottok kr 1 226 tusen kroner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som  ble gitt som kompensasjon til lokalt næringsliv på Nesodden i del 3 av ordningen.