Næringsliv på Nesodden

Nesodden kommune ønsker å ha en god dialog med næringslivet. Vi vil derfor legge ut nyheter som omhandler saker der offentlig forvaltning og næringslivets interesser møtes.

Driver du næring i Nesodden kommune, og kunne tenke deg å undersøke mulighetene for å bli leverandør til kommunen av varer eller tjenester?

Næringsmuligheter knyttet til grønn omstilling for kommunene i Follo.

Faggruppe for næringsutvikling i Follo var prosjektgruppe for prosjektet “Utvikle klynge for grønn omstilling i Follo”. 

Mange bedrifter opplever det som krevende å finne frem i mylderet av statlige virkemidler, derfor er det viktig å sørge for at bedriftene fremover får enklere og mer koordinert hjelp. Flere tiltak iverksettes for å gi bedriftene bedre hjelp og tempoet skal opp i saksbehandlingen.

 

Korona, krig, høy inflasjon, økte renter, råvaremangel, problemer i forsyningskjedene,  kompetansemangel...
Vi lever i turbulente tider med et marked i rask endring. For å lykkes i årene fremover, må bedrifter ha fokus på utvikling og omstilling.  

Bli med på et informativt og spennende møte på Fagerstrand 27. april, om  næringsutvikling og næringspotensial i området. 

Nesodden kommune er tildelt 305 000 kroner til kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter i del 7.

Hensikten med midlene er å avhjelpe situasjonen i kommuner med næringsliv som ble rammet av smittevernstiltak i januar 2022. 

Nesodden kommune er tildelt 980 000 kroner til kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter i del 6.

Hensikten med midlene er å avhjelpe situasjonen i kommuner med næringsliv som igjen rammes av nye smittevernstiltak innført i november og desember 2021. 

 Nesodden kommune mottok kr 756 tusen kroner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som  ble gitt som kompensasjon til lokalt næringsliv på Nesodden i del 5 av ordningen.

Driver du næring i Nesodden kommune, og kunne tenke deg å undersøke mulighetene for å bli leverandør til kommunen av varer eller tjenester?

Nesodden kommune ønsker å bidra til utvikling av lokalt næringsliv og vil fra januar 2022 invitere til et årlig informasjons- og dialogmøte om kommunale innkjøp, budsjett og innkjøpsprosesser. Dette gjøres i samarbeid med Nesodden Næringsråd