Utlysning: 300 000 kr. til prosjekter som skaper næringsutvikling

Som ett av flere tiltak i forbindelse med Korona-krisen har Nesodden kommune vedtatt en søkeordning for virksomheter på Nesodden. Gjennom støtte til prosjekter som bidrar til nyskaping og næringsutvikling skal ordningen styrke lokale virksomheter i en utfordrende tid pga. koronasituasjonen.

 

Rammen på ordningen er kr 300 000. Ordningen finansieres over Nesodden kommunes disposisjonsfond. Det kan søkes om inntil 30 000 kr for hvert prosjekt/tiltak.

 

Det kan gis støtte til virksomheter som har et prosjekt eller tiltak som kan bidra til utvikling av lokalt næringsliv, og til å skape eller sikre eksisterende arbeidsplasser. Prosjekter med ideer som bidrar til å løse utfordringer knyttet til koronakrisen, og som samtidig legger til rette for nye inntektskilder etter krisen vil vektes høyt.

 

Støtten skal supplere, ikke erstatte, andre offentlige støtteordninger for virksomheter. Det gis ikke støtte til ordinær drift av virksomheter. All støtte som ikke er knyttet til konkrete utviklingsprosjekt anses som driftsstøtte. Hensikten med ordningen er å være en katalysator for innovative prosjekter i næringslivet.

 

Slik søker du:

Det er to søknadsfrister: 13. april og 20. april. Søknad må sendes Nesodden kommune innen kl 08.00 dagen søknadsfristen går ut. Fyll ut vedlagte skjema  (PDF, 101 kB)

og send til post@nesodden.kommune.no

Merk emnefelt med: «Søknad til Beredskapsrådet 20/1242».

 

Svar på søknad:

Beredskapsrådet for næring vil behandle søknadene innen utgangen av april.

 

Utbetaling av midler:

Alle prosjekter som mottar støtte må sende inn en kort sluttrapport som beskriver tiltaket, gjennomføring og resultat, samt hvordan midlene er benyttet, innen 6 måneder etter endt prosjekt. 75% av tilskuddet utbetales ved innvilgelse av søknad. De resterende 25% utbetales når prosjektet er avsluttet og sluttrapport godkjent av beredskapsrådet for næring.