Søk innen 15. april - 4,5 millioner kroner i ekstraordinær støtte til næringslivet på Nesodden

Nesodden kommune har mottatt nær 4,5 millioner kroner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som skal gis som kompensasjon til lokalt næringsliv på Nesodden.

Plante som vokser i mynthaug. Foto: Istockphoto - Klikk for stort bilde Istockphoto  Formannskapet på Nesodden vedtok 17. mars 2021 at midlene skal fordeles til  bedrifter i bransjer som i særlig grad har blitt påvirket økonomisk av smitteverntiltakene i forbindelse med covid-19. Dette gjelder serverings- og cateringbransjen, treningssenterbransjen, kulturbransjen og event- og reiselivsbransjen. Øvrige bedrifter som har blitt rammet, og som faller utenfor andre kompensasjonsordninger, kan også bli tildelt tilskudd.

 

Nesodden kommune har bestemt at midlene skal fordeles slik mellom bransjene/næringene:

  • Skjenke- og serveringsbransjen (bevillingshavere) og catering: 2 millioner kroner.
  • Treningssentre: 400 000 kroner.
  • Kunst-, kultur-, event- og reiseliv: 1 million kroner.  
  • Foretak som faller utenom denne og andre støtteordninger (skjønnsmessig vurdering): 1 076 043 kroner.

 

Hva kan det søkes om? Tildelingen skjer på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Midler skal kompensere lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning.
  • Foretak som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.
  • Dokumenterte utgifter og/eller tap som følge av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.
  • Bedrifter som har mindre enn 30% reduksjon i salgsinntekter fra 2019 i forhold til 2020, kan ikke motta tilskudd. Unntaksvis kan en annen tidsperiode legges til grunn dersom hovedregel faller spesielt urimelig ut.
  • Øvre grense for tildeling pr. foretak er kr 200 000 og nedre grense er kr 20 000.
  • Virksomheter er skattepliktige og registrert i Nesodden kommune.

 

Les mer her og søk innen 15. april.