Retningslinjer for serveringsbransjen på Nesodden

Nesodden kommune har laget retningslinjer (PDF, 202 kB) for ansatte i serveringsbransjen og koronavettregler (PDF, 2 MB)for besøkende.

Koronavettreglene

For å legge til rette for at serveringsstedene på Nesodden kan holde hjulene i gang på en trygg måte har Nesodden kommune - etter god dialog med serveringsstedene selv -  laget retningslinjer for ansatte (PDF, 202 kB)og koronavettregler for besøkende. (PDF, 2 MB)

 

Det er positivt at mange serveringssteder på Nesodden har innført take-away og levering av mat. Dette gjør at innbyggerne både kan forebygge smitte og samtidig støtte serveringsbransjen. Det er vel og merke viktig at retningslinjer for avstand også overholdes ved henting og levering av mat.

 

Når det gjelder bevertning på serveringsstedene kan mange mennesker samtidig medføre at påbud om avstand ikke blir overholdt, og dermed medføre en smitterisiko. Det er viktig at serveringsstedene har en plan for håndtering av dette, og at besøkende bestiller bord på forhånd der dette er mulig. I tillegg er det viktig med god håndhygiene, betaling med kort eller vips og at besøkende og ansatte respekterer 1-metersregelen.

 

Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved serveringssteder 

(ihht covid-19-forskriften)

Serveringssteder, som restaurant, kafe, bar og pub, og utested, som diskotek, nattklubb og lignende, kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig. Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.


Ved serveringssteder som har skjenkebevilling skal servering av alkohol skje ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester. Kommunen kan forby skjenking av alkohol etter smittevernloven § 4-1. Serveringssteder med skjenkebevilling er pålagt å registrere kontaktopplysninger til de gjester som samtykker til det. Det er nok å registrere kontaktinformasjon til én gjest i hver gruppe. Oversikten skal oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere den som registreres om at formålet er å kunne bistå kommunen ved smittesporing.
 

Covid-19-forskriften kapittel 5