Næringsdrivende? Gi innspill til Nesodden kommune.

Er du næringsdrivende på Nesodden? Nesodden kommune gjennomfører nå en undersøkelse blant lokale bedrifter for å få en oversikt over det lokale næringslivets situasjon sett i forhold til den pågående koronapandemien.  

Dette er krevende tider for næringslivet, både på Nesodden og ellers i landet. Koronaviruset og følgene av de smittebegrensende tiltak som er innført har skapt en spesiell situasjon, og tiltakene påvirker på forskjellig vis næringslivs evne til å utvikle og opprettholde konkurransekraftig og lønnsom drift.

 

Nesodden kommune vil gjerne ha innspill fra næringslivet selv på hva som er de største utfordringene nå, og hvordan stat og kommune kan bistå i situasjonen fremover. Er du næringsdrivende på Nesodden ber vi deg derfor om å svare på denne korte undersøkelsen og gi oss dine innspill.

 

Til kommunens informasjonsside om koronavirus