Disse fikk midler fra beredskapsrådet

Beredskapsrådet for næring disponerer 300 000 kr i midler til en søknadsordningen for å tilrettelegge for vekst og utvikling gjennom innovative prosjekter i næringslivet. Disse er nå delt ut.

 

Sharon Pittaway, Unsplash     

 

Beredskapsrådet for næring forvalter søknadsordningen

I et ekstraordinært formannskapsmøte 1. april ble det vedtatt å opprette et midlertidig beredskapsråd for næring som skal ha fokus på næringslivet jfr. koronasituasjonen. Rådet består av representanter fra næringslivet (Torgeir Koteng, Marianne Gathe), kommunens administrasjon (Hege Andersen) og politisk ledelse (Erik Adland, Claudia Behrens). Ordfører Truls Wickholm er leder av rådet.

 

Beredskapsrådet behandlet søknadene i møte 16. og 23. april og innvilgelsene ble gjort etter avstemning i beredskapsrådet for næring.

 

 

Mange nyskapende prosjekter og ideer

Totalt kom det inn 38 søknader om midler, hvorav 12 søknader har fått innvilget støtte.

-Det har kommet inn mange spennende prosjekter som er nyskapende og som kan skape nye arbeidsplasser, sier ordfører Truls Wickholm.  – Mange av søknadene bidrar også til å løse en utfordring knyttet til koronakrisen, og flere viser hvordan de legger til rette for en nye eller endrede inntektskilder etter koronakrisen.

 

Disse fikk midler!

Tildelinger 30.000 kr:

 • Sprange Photo
 • Indo naturals as
 • Nesodden Kunstnere
 • Nesoddparken AS

Tildelinger 20.000 kr:

 • Øivind Madsen
 • Nilssons Enkeltpersonsforetak
 • Spirene-Tuva og Spirene -Hanne
 • Nesodden næringsutvikling AS
 • To Be Academy
 • Pro Gram
 •  Klesarven
 • Bogbi AS og  Hansen Velotech AS