Beredskapsråd for næring

I et ekstraordinært formannskapsmøte 1. april ble det vedtatt å opprette et midlertidig beredskapsråd for næring som skal ha fokus på næringslivet jfr. koronasituasjonen. Rådet består av representanter fra næringslivet, kommunens administrasjon og politisk ledelse.

Beredskapsrådet kan ta en viktig rolle i å øve påtrykk overfor regionale og nasjonale myndigheter for å sikre fortsatt aktivitet i bedriftene på Nesodden, og vil i en krisetid kunne være en viktig sparrepartner for kommunaldirektøren som fortløpende kan diskutere tiltak med rådet. Rådet disponerer også 300 000 kr i midler til en søknadsordningen for å tilrettelegge for vekst og utvikling gjennom innovative prosjekter i næringslivet. Første møte ble avholdt tirsdag 7. april.
 

Møtedatoer og medlemmer