Korona og næringslivet

Nyttig informasjon til næringslivet

Koronakrisen har ført til krevende tider for næringslivet, både i Nesodden kommune og ellers i landet. 


På denne siden har vi samlet informasjon som kan være nyttige for næringslivet i tiden fremover.

Tiltak som er innført påvirker på forskjellig vis næringslivets evne til å utvikle og opprettholde konkurransekraftig og lønnsom drift. Det er mye å sette seg inn i og endringer skjer raskt.

 

Statlige retningslinjer:

 

Informasjon til arbeidsgivere om tiltak, permittering og sykefravær:

  • Arbeidstilsynet - tiltak for arbeidslivet.
  • Nav - samleside med inforasjon til arbeidstakere/arbeidsgivere.
  • NHO - råd til arbeidsgivere

 

Kompensasjonsordning for næringslivet:

Bedrifter kan søke om kompensasjon fra staten for omsetningsfrist som følge av situasjonen og restriksjoner som ble innført i forbindelse med virusutbruddet. Ordningen forvaltes av Skatteetaten, og det kan søkes ved hjelp av et enkelt digitalt søknadsskjema.

 

Søk på kompensasjonsordning!

 

Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai, og utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene. Det legges opp til en todelt modell for beregning av kompensasjon:

  • Foretak som er pålagt å stenge ned av staten, vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned. Beregnet slik: Reduksjon i omsetning x uunngåelige faste kostnader x justeringsfaktor på 90 prosent
  • Bedriftene som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning på 30 prosent eller mer (20 prosent i mars), vil få kompensasjon beregnet slik: Reduksjon i omsetning x (unngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 80 prosent

NHO har laget en god oversikt over kompensasjonsordningen.

 

Diverse tiltak for å hjelpe næringslivet:

  • Viken Fylkeskommune – fremskynder en rekke tiltak og vil komme med flere (kilde: 23 mars).
  • Regjeringen – ny tiltakspakke for gründere og vekstbedrifter (kilde: 27 mars).
  • Innovasjon Norge – justerer sine tilbud for å møte endrede behov (kilde: 24 mars).
  • Fritt ord – øker sine bevilgningsrammer med 40 millioner.

 

Lokale foreninger for næringslivet:

 

Tips og råd:

Regjeringen annonserte mandag 13. desember at de vil innføre flere nye  nasjonale tiltak for å begrense covid-19-smitten. Tiltakene gjelder fra onsdag 15. desember, med unntak av tiltaksnivå i skoler og barnehager som gjelder fra torsdag 16. Tiltakene varer i minimum fire uker. Beslutningen om nye tiltak kommer etter at FHI i en ny risikovurdering advarer mot sterk økning i smitten de neste ukene med konsekvenser for kapasiteten i sykehus, kommunehelsetjenestene og i skole og barnehage.

Nesodden kommune har mottatt nær 4,5 millioner kroner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som skal gis som kompensasjon til lokalt næringsliv på Nesodden.

Beredskapsrådet for næring disponerer 300 000 kr i midler til en søknadsordningen for å tilrettelegge for vekst og utvikling gjennom innovative prosjekter i næringslivet. Disse er nå delt ut.

 

    

 

Som ett av flere tiltak i forbindelse med Korona-krisen har Nesodden kommune vedtatt en søkeordning for virksomheter på Nesodden. Gjennom støtte til prosjekter som bidrar til nyskaping og næringsutvikling skal ordningen styrke lokale virksomheter i en utfordrende tid pga. koronasituasjonen.

 

Nesodden kommune har laget retningslinjer (PDF, 202 kB) for ansatte i serveringsbransjen og koronavettregler (PDF, 2 MB)for besøkende.

I et ekstraordinært formannskapsmøte 1. april ble det vedtatt å opprette et midlertidig beredskapsråd for næring som skal ha fokus på næringslivet jfr. koronasituasjonen. Rådet består av representanter fra næringslivet, kommunens administrasjon og politisk ledelse.

Er du næringsdrivende på Nesodden? Nesodden kommune gjennomfører nå en undersøkelse blant lokale bedrifter for å få en oversikt over det lokale næringslivets situasjon sett i forhold til den pågående koronapandemien.