Korona og næringslivet

Nyttig informasjon til næringslivet

Koronakrisen har ført til krevende tider for næringslivet, både i Nesodden kommune og ellers i landet. 


På denne siden har vi samlet informasjon som kan være nyttige for næringslivet i tiden fremover.

Regjeringen annonserte mandag 13. desember at de vil innføre flere nye  nasjonale tiltak for å begrense covid-19-smitten. Tiltakene gjelder fra onsdag 15. desember, med unntak av tiltaksnivå i skoler og barnehager som gjelder fra torsdag 16. Tiltakene varer i minimum fire uker. Beslutningen om nye tiltak kommer etter at FHI i en ny risikovurdering advarer mot sterk økning i smitten de neste ukene med konsekvenser for kapasiteten i sykehus, kommunehelsetjenestene og i skole og barnehage.

Nesodden kommune har mottatt nær 4,5 millioner kroner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som skal gis som kompensasjon til lokalt næringsliv på Nesodden.

Beredskapsrådet for næring disponerer 300 000 kr i midler til en søknadsordningen for å tilrettelegge for vekst og utvikling gjennom innovative prosjekter i næringslivet. Disse er nå delt ut.

 

    

 

Som ett av flere tiltak i forbindelse med Korona-krisen har Nesodden kommune vedtatt en søkeordning for virksomheter på Nesodden. Gjennom støtte til prosjekter som bidrar til nyskaping og næringsutvikling skal ordningen styrke lokale virksomheter i en utfordrende tid pga. koronasituasjonen.

 

Nesodden kommune har laget retningslinjer (PDF, 202 kB) for ansatte i serveringsbransjen og koronavettregler (PDF, 2 MB)for besøkende.

I et ekstraordinært formannskapsmøte 1. april ble det vedtatt å opprette et midlertidig beredskapsråd for næring som skal ha fokus på næringslivet jfr. koronasituasjonen. Rådet består av representanter fra næringslivet, kommunens administrasjon og politisk ledelse.

Er du næringsdrivende på Nesodden? Nesodden kommune gjennomfører nå en undersøkelse blant lokale bedrifter for å få en oversikt over det lokale næringslivets situasjon sett i forhold til den pågående koronapandemien.