Skatteoppkreveren på Nesodden er nå en del av Skatteetaten

Skatteoppkreveren i Nesodden ble en del av Skatteetaten 1. november 2020, og samtidig flyttet virksomheten fra Tangenten/kommunehuset. 

Mer informasjon finner du her : Skatteoppkrever og kemner - Skatteetaten

 

 

Fritak for eiendomsskatt på næringseiendom for skatteåret 2023

Kommunestyret vil i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2023-2026 behandle fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7 for skatteåret 2023. Aktuelle eiendommer vil vurderes basert på kommunestyrets vedtatte prinsipper for innvilgelse av fritak.

Denne behandlingen vil ikke være søknadsbasert.

Dersom man ikke er listet opp over eiendommer som innvilges fritak, men mener at man i henhold til kommunestyrets prinsipper bør få fritak, kan man søke særskilt innen 15. januar 2023.

 

For de som vil se nærmere på fritak etter eiendomsskatteloven § 7 anbefales veilederen utarbeidet av KS: Veileder (PDF, 2 MB)

 

Har du spørsmål knyttet til fritak kan du ta kontakt med eiendomsskattekontoret på post@nesodden.kommune.no, eller telefon 95878171.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt på verk og bruk samt næringseiendom

Nesodden kommune har siden 2004 hatt eiendomsskatt på verker og bruk, og fra og med 2014 ble det innført eiendomsskatt på næringseiendom. Det betyr at alle som eier verker, bruk eller næringsbygg må betale eiendomsskatt til kommunen.

 

Skattesatsen i 2023 er 6 promille for næringseiendom og kraftnett og 5,5 promille for særskilt skattegrunnlag. 

 

Mer informasjon

Fakturering til Nesodden kommune

Skal du sende en faktura til Nesodden kommune?

 

Faktura og kreditnota til Nesodden kommune skal sendes elektronisk

Overgang til elektronisk faktura inngår i regjeringens satsing på fornying av offentlig sektor og digitalisering av offentlige tjenester. Fra 1. juli 2012 ble det obligatorisk for alle statlige etater å kreve at leverandørene skal sende elektronisk. Formatet fakturaen skal sendes på er standardformatet EHF. For kommunen skal krav om elektronisk faktura gjelde fra 1. januar 2015.

Mer informasjon