Regionalt samarbeid om næring

Follorådet er et regionalt samarbeidsorgan for kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby, Ås og Akershus fylkeskommune.

Follo står overfor spennende og utfordrende regionale utviklingsoppgaver. Det er igangsatt flere prosjekter som arbeidsgrupper ivaretar.

 

Follorådet har følgende fokusområder

  • Areal og samferdsel
  • Helse
  • Klima og energi
  • Strategisk næringsplan

Her finnes nettstedet Follo.no

 

Follorådet arbeider for å: 

  • Skape en helhetlig og samordnet næringspolitikk i Follo
  • bidra til å bygge opp et regionalt innovasjonssystem i regionen
  • Legge til rette for at bedrifter i Follo kan utvikle nettverksfordeler
  • redusere barrierer for nyskapnings- og innovasjonsaktiviteten i regionen

 

Follorådet ble etablert med eget sekretariat i Oppegård rådhus fra 01.01.2001. Før det var det Akershus fylkeskommune som koordinerte regionrådets arbeid.