Nesodden Næringsråd

 

Sammen for et sterkt

LOKALT NÆRINGSLIV

 

Nesodden Næringsråd er en nøytral og upolitisk medlemsorganisasjon.
Vårt formål er å styrke det lokale næringslivet.

  

Næringsrådets formål er å være en nøytral og upolitisk organisasjon. Nesodden Næringsråd ønsker å samle alle gode krefter i arbeidet med å utvikle eksisterende næringsliv, samt stimulere til etablering av nye virksomheter.

 

Nettstedet til Næringsrådet

 

 

LOKALT NÆRINGSLIV 

Nesodden Næringsråd (NNR) er en nøytral og upolitisk organisasjon. NNR ønsker å samle alle gode krefter i arbeidet med å utvikle eksisterende næringsliv, samt stimulere til etablering av nye virksomheter.

Medlemsfordeler og viktige oppgaver for NNR:

 • Arbeide for at næringslivet i Nesodden kommune får best mulig utviklings-muligheter.
 • NNR skal ivareta næringslivets interesser spesielt overfor kommunale myndigheter.
 • Fremme opplysninger og informasjon av faglig og økonomisk art.
 • Vi avholder regelmessige kontaktmøter med politisk ledelse og administrasjon.
  Til disse møtene kan våre medlemmer spille inn saker de er opptatt av.
 • 25% rabatt på hjemmesider og trykksaker hos Haugum Multimedia
 • NNR arrangerer frokostmøter tilpasset næringslivet og andre arrangementer av faglig og sosial art i løpet av året.
 • Medlemskap i NNR gir tilgang til et voksende nettverk av beslutningstakere i kommunens næringsliv og styrende organer.

Nyhet: Gratis Bransjeregister

Når du er medlem av Nesodden Næringsråd kan du registrere virksomheten din i Bransjeregisteret. Registeret har en søkefunksjon som er åpen for alle slik at flere finner frem til deg og tjenestene du leverer. Nesodden kommune har også tilgang til registeret, og kanskje gir det muligheter for flere oppdrag fra dem?

Styret i Nesodden næringsråd består av

 • Styreleder Torgeir Koteng, Hagespesialisten AS
 • Stein Hodnungseth, Flaskebekk Senter AS
 • Marianne Gathe, Nesoddparken AS
 • Johannes Marseth, Norwegian Couture