Næringsløftet på Nesodden

Kommunen satser på næringsutvikling i henhold til strategisk næringsplan 2020-2023. På nettsiden for Næringsløftet finner du aktuell informasjon om næringsløftet, og sidene gir samtidig tilgang til nødvendige verktøy i prosessen.

I 2020 vedtok kommunestyret på Nesodden en ny strategisk næringsplan for perioden 2020-2023, og i januar i år ble handlingsplan for næring 2021 vedtatt. Nå ønsker våre folkevalgte og kommunen et ekstra fokus på næringsutvikling i samarbeid med næringslivet selv. Vi kaller satsingen «Næringsløftet 2021-2023», og den vil bli synlig gjennom en rekke tiltak i tiden som kommer.

 

 

 Mer om Næringsløftet 

 

 

 

 

Kommunikasjon og involvering

 

Som en del av arbeidet med Næringsløftet har Nesodden kommune et sterkt ønske om å bedre kontakten og kommunikasjonen med næringsaktørene.

 

Vi vil bidra til at eksisterende næringer får best mulig hjelp og veiledning av kommunen, synliggjøre næringssatsingen fremover, og ikke minst bidra til at ny næring etableres.

 

  1. Gå inn på nettstedet for Næringsløftet og utforsk satsingsområdene.
     

  2. Registrer deg på vårt informasjonsbrev  og bli du med på reisen!

 

Strategisk næringsplan 2020-2023 

 

 

Den strategiske næringsplanen konkretiserer mål og innsatsområder. Planen sier noe om hva og hvor man vil, men går ikke i detaljene på hvordan man skal komme dit. Konkrete tiltak skisseres i et separat dokument - en handlingsplan som utformes årlig.

 

.