Hvordan bli leverandør til Nesodden kommune.

   

 

 

Tor-Arne Dudnerholen

Driver du næring i Nesodden kommune, og kunne tenke deg å undersøke mulighetene for å bli leverandør til kommunen av varer eller tjenester?

 

 

Nesodden kommune ønsker å bidra til utvikling av lokalt næringsliv og vil fra januar 2022 invitere til et årlig informasjons- og dialogmøte. Dette gjøres i samarbeid med Nesodden Næringsråd. Informasjon om tidspunkt legges ut på kommunens sider en god måned i forkant.

 

Kommunene i Norge er underlagt lover og forskrifter for hvordan de skal opptre og forvalte midlene, og dette gjelder også når kommunen skal foreta innkjøp. Lov og forskrift om offentlige anskaffelser setter føringene for hvordan kommunen skal gjennomføre anskaffelser og innkjøp.

 

Videre nedover på denne siden vil du finne informasjon til deg som leverandør som kan være nyttig for å kunne bli en leverandør til Nesodden kommune. Du vil også finne nyttige lenker til budsjettet, investeringer innen de ulike kommunalområdene, hvordan bestille mail på relevante kunngjøringer med mer.

Veien til kontrakten går igjennom anskaffelsesreglene.
 

 

Det er minimum to parter i en anskaffelse; oppdragsgiver (her kommunen) og leverandør; altså den som blir tildelt kontrakten. Det  kan være en eller flere parter på hver side.

 

Det kreves ikke så mye for å bli leverandør til kommunen, men noen elementer må være på plass:

 

 • Det er viktig for leverandøren å merke seg konkurransereglene, og gjennom det svare på det oppdragsgiver spør om. Det er mange tilbydere som ikke svarer på det det spørres om, og dermed ikke får delta i konkurransen eller ikke blir tildelt kontrakten. Så det anbefales at du:
  • Les utlysningen nøye og svar på alle spørsmål
  • Spør om det er noe som er uklart for deg
  • Sikrer at offentlige registre har oppdatert informasjon om ditt selskap, slik at selskapet blir søkbart
  • Ved noen større konkurranser kan det være hensiktsmessig å slå seg sammen med andre leverandører for å levere ett komplett tilbud
    
 • Oppdragsgiver på sin side vil ta i bruk offentlige registre ved konkurranser under kunngjøringsplikten som per i dag er på 1,3 mnok.
  • Alle konkurranser over kunngjøringsplikten legges offentlig ut på Doffin (se lenger ned for tips)

 

Tillatte prosedyrer for offentlige innkjøp - grenseverdier

 

 

 

Inngangsportene til kunngjorte anbud

 

Lenker til alle kunngjorte anbud i Norge:

Hvis du ønsker å motta mail når kommunen kunngjør konkurranser er det smart å lage seg en søkerprofil. Her er linker

  til Doffin og hvordan du går frem:

 

Lenker til anbud kunngjort av Nesodden kommune (Mercell):

På lenkene under finner du kunngjorte anbud fra Nesodden kommune - her kan det forekomme avvik mot Doffin.

Hele anskaffelsesprosessen 

På lenken under er presentasjonen for møte mellom Nesodden kommune og Nesodden næringsråd som fant sted våren 2021. Presentasjon forklarer blant annet mer om innkjøpsprosesser og hvordan bli leverandør til kommunen.

Ler mer (PDF, 396 kB)

Presentasjon fra møtet januar 2022

Klikk her (PPTX, 556 kB)

 

Nyttige lenker 

 

Lenkene under viser kommende planer for hvilke kommunalområder det skal investeres i. Dette er ikke konkurransene – kun en fordeling av midlene for oppgitt periode.

 

 

Her finner du den overordnede siden for kommuneøkonomi

Her finner du budsjett og økonomiplan for 2023-2026

Planlagte investeringer 2023-2026

Reglement for kommunale byggeprosjekter anskaffelser over 8 mill