Utleie av To gård

Vask av lokalet koster 1200 kr. +. mva. 

Utleie på lørdager foregår primært i perioden 01.05 til 01.09 og fra og med 01.12 til 10.01.

Åpningstiden i helgen er til kl. 01.00. Utleie ut over fastsatt tid må avtales med kulturavdelingen.

 

Kontaktperson: Pål Skurdal, pal.roy.skurdal@nesodden.kommune.no  

 

.

 

 

 

Utleie av lokaler på To gård. Priser 2017
Hverdager kl. 16.00 - 24.00 Fredag, lørdag og søndag
Lag, foreninger, skoleklasser og barnehager (til 19 år) Gratis leie kr 1500
Lag, foreninger, skoleklasser og barnehager (over 19 år) kr 1500 kr 2250
Øvrige kr 2250 kr 3375

 

 

 

Sist endret 09.08.2017