Utleie av skolelokaler

Spesialrom m/utstyr etter avtale med rektor.

 

Bruk av skolelokalene til aktiviteter for barn og ungdom til og med 18 år og hvor det deltar minst 8 i ovennevnte aldersgruppe, stilles gratis til disposisjon på vanlige hverdager.
Ved blandede partier skal det bare innvilges gratis leie hvor hovedvekten er lagt på aktivisering av barn og ungdom til og med 18 år.

Dersom det gis anledning til sporadisk leie utenom de faste utleietidene, dekkes utleiestedets ekstra kostnader av leietaker, selv om leietaker i vanlig leiesammenheng er fritatt for leie.

 

OBS lørdager/søndager/helligdager er det 50% tillegg i alle priser. Unntaket er aktiviteter for barn/unge i gymsaler på lørdager som er gratis.

Utleie av skolelokaler
Hverdager Barnegruppe Kommersiell utleie Voksne
Klasserom 40 kr 100 kr 50 kr
Grupperom/lesesal 80 kr 200 kr 100 kr

 

Utleie av haller - priser

Svømmehall og gymnastikksal med garderobe Hverdag (pr. time) Lørdag og søndag (pr. time)
Lag, foreninger, skoleklasser og barnehager (til 19 år) Gratis leie Ikke tilgjengelig
Lag og foreninger (over 19 år) 215 Ikke tilgjengelig
Øvrige 430 Ikke tilgjengelig
-----------------------------------------------
Hall med garderobe
Lag, foreninger, skoleklasser og barnehager (til 19 år) Gratis leie 350
Lag og foreninger (over 19 år) 350 525
Øvrige 550 830
Publisert av Steinar Dahlen. Sist endret 07.03.2017
Fant du det du lette etter?