Oversikt over Nesodden kommunes priser og avgifter

Utleie av lokalerSalen dekket til fest - Klikk for stort bilde Sverre Joramo

Bakkeløkka flerbrukshall 
Biblioteket Nesodden folkebibliotek

Fast leie av haller, gymsaler og svømmehaller.

Kirkene på Nesodden, betaling for bruk
- Nesodden musikkverksted
Nesoddtangen gård
Nesoddtunet
Samfunnshuset

Skolelokaler 
Steilene, bestyrerboligen og kystkultursalen
- Tangenten
- To gård 

 

Priser for skole og oppvekst

- Barnehage
- Kulturskolen
- Skolefritidsordningen - SFO

 

Priser for helse- og omsorgstjenester

Priser for helse og omsorgstjenester
- Det tas ikke betaling for brukere som kun mottar hjemmesykepleie.

 

Avgifter for plan, bygg og geodata

Avgifter for plan, bygg og geodata

- Plan, bygg og delesaker
- Kart og oppmålingssaker
- Seksjonering og reseksjonering
- Konsesjonssaker


Kommunale avgifter

Gebyrer for vann, avløp, slam, renovasjon og feiing  
-
Engangsgebyr for tilknytning av ledningsnett for vann og avløp 
- Leie av vannmåler 
- Gebyr for midlertidig bruk av vann og avløp
- Gebyr for tømming av slam fra slamavskillere og tette tanker 
- Gebyr for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg 
Feieavgift
Renovasjon
- Avfall til Teigen gjenvinningsstasjon: se www.folloren.no


Eiendomsskatt

Promillesats og generell info om eiendomsskatt


Priser for parkering

Priser og regler for parkering på Nesoddtangen brygge, Tangenten og i Kongleveien


Diverse andre avgifter og gebyrer

- Felling av elg
- Ferge til Steilene, Undine
Begravelser, bisettelser og festeavgift for grav 
- Skjenkebevilling for enkeltanledninger, behandling


Ved forsinket betaling blir opprinnelig faktura lagt til purregebyr og forsinkelsesrenter etter gjeldende satser. Pr. 1. juli 2015 er purregebyr på 65 kr, siste varsel før kravet sendes til namsmannen (betalingsoppfordring) belastes med 195 kr.  Forsinkelsesrenten er pr dato 9 %.

 

Sist endret 06.07.2017