Utleie av haller - priser

Generelt gjelder det at aktiviteter hvor det er barn/ungdom under 19 år (minst 8 barn/unge) er det gratis leie på hverdager (vanlige arbeidsdager).

OBS lørdager/søndager/helligdager er det 50% tillegg på alle priser. I helgene betales det normalt også for aktiviteter for barn/unge.

Dersom bestilt lokale likevel ikke benyttes, betales hverdagssats for barnegruppe med 50% helgetillegg.

Svømmehall og gymnastikksal med garderobe Hverdag (pr. time) Lørdag og søndag (pr. time)
Lag, foreninger, skoleklasser og barnehager (til 19 år) Gratis leie Ikke tilgjengelig
Lag og foreninger (over 19 år) 215 Ikke tilgjengelig
Øvrige 430 Ikke tilgjengelig
-----------------------------------------------
Hall med garderobe
Lag, foreninger, skoleklasser og barnehager (til 19 år) Gratis leie 350
Lag og foreninger (over 19 år) 350 525
Øvrige 550 830
Publisert av Steinar Dahlen. Sist endret 07.03.2017