Restaureringsprosjekter på Steilene

Siden sommeren 2004 har kommunen arbeidet målrettet med den store oppgaven det er å redde den verneverdige bebyggelsen og bygningsmiljøet fra videre forfall. Sommeren 2004 ble det utarbeidet en tilstandsrapport for bygningene og anslag over kostnader ved å få gjennomført det mest nødvendige av restaurering og vedlikehold av bygningene. Siden er omfattende arbeider gjennomført, men mye gjenstår fortsatt.
 

I de siste årene har vi restaurert deler av teglsteinsbygningen. Pipa er ferdig, taket er skiftet, det er skiftet mellom 10.000 - 15.000 teglstein i bygningen utvendig på grunn av stadig forvitring. Teglsteinsbygningen er til sist "forseglet" slik at inntrengning av vann i steinene unngås.
Alt er gjort med i nært samarbeid med fra Akershus fylkeskommune. Det er også søkt og fått eksterne midler til deler av denne restaureringen. 

Steilene om vinteren - Klikk for stort bilde

Sist endret 04.03.2016