Geologien på Steilene

Geologien på Steilene (PDF, 171 kB) (pdf, 1 side)
Tekst og tegninger: Nils Tvedt, som tidligere var lærer ved Uteskolen på Steilene. Han har utarbeidet heftet "Steilene - 5 øyer i Oslofjorden", som disse utdragene er basert på. Steilene er et spennende geologisk område.

Øyene hører til det berømte Oslofeltet, og du står på ca 500 millioner år gammel havbunn.
Her finner du bergarter fra den geologiske perioden Ordovicium, og det framstår som stripete. De lyse stripene er kalkstein og de mørke kalles leirskifer. Stripene står på skrå som følge av den kaledoniske fjellkjedefoldingen for ca 400 millioner år siden. Etter siste istid begynte landet å stige, og for ca 2000 år siden dukket den gamle havbunnen opp fra vannet og ble langsomt til fem øyer. For 250 millioner år siden (Perm) dannet jordskjelv og vulkaner store endringer, og en stor sprekk over Storsteilene og Knerten ble fylt med flytende stein. Sprekken kalles Diabasgangen. 

I oldtidshavet levde både alger og sjødyr. Da disse døde, ble de dekket av slam på bunnen. Skall, skjell og andre harde deler ble ofte bevart, og ble til det vi i dag kaller fossiler. All den lyse kalksteinen forteller oss at havet den gang var rikt på dyr med kalkholdig skall. Vi kan finne både løse og faste fossiler på Steilene. I
leirskiferen finner vi ofte graptolitter. Det er en utdødd gruppe av smådyr som levde i kolonier. Dyrene satt på siden av de sagtakkete greinene på sjøplanter. Du kan finne spennende fossiler her. Trilobitter, orthoceraser, graptolitter og brachiopoder er de vanligste. Husk at faste fossiler må få stå i fred.