Fakta om Steilene

Øygruppa Steilene ligger i Nesodden kommune i Akershus fylke, og består av Landsteilene, Persteilene, Storsteilene, Fyrsteilene og fuglereservatet Knerten. I tillegg er det to skjær: Rekeskjær og Selskjær. Fyrsteilene eies av Staten v/Kystdirektoratet, resten tilhører Nesodden kommune.

 

Steilene sett fra Ommen - Klikk for stort bilde

Området er et offentlig sikret friområde.
Knerten er et fredet fuglereservat: her er det ikke lov å gå i land!

 

Areal: 87,8 da
Posisjon: 59°49,1´ N  - 10°36,5´E
Høyeste punkt: 14,5 m ( Storsteilene)
Avstand til Oslo (luftlinje): ca 12 km

 

Et friluftsområde

Steilene ble valgt til "Årets friluftsområde" i Oslo og Akershus i 1997.

 

Øyene er viktige for rekreasjon og friluftsliv i indre Oslofjord. Øyene har dessuten rike plantesamfunn, er viktige for hekkende sjøfugl og byr på mangfoldige muligheter for aktiviteter knyttet til strand-, sjø- og båtliv.

 

Steilene og området Alværnbukta på fastlandet innenfor Steilene ble sikret til friluftslivsområde i 1976. Både Alværnbukta og øyene Steilene har bevaringsverdig bebyggelse som utgjør verdifulle kulturmiljø. Bygninger og miljø består av industrianlegg og boliger samt bygninger som rommet tilbud til de som arbeidet og bodde på området med sine familier.

 

Bygninger og anlegg på Persteilene og Landsteilene er kjernen i det samspillet mellom kystkultur og friluftsliv som er bygget opp på Steilene. Bygningene blir nå benyttet til ulike formål knyttet til kystkultur.

 

F-skiltene viser at øyene er friluftsområder, og at man har rett til fri ferdsel overalt på øyene. Husk bare at Knerten er et fuglereservat, der det ikke er lov å gå i land.

 

Alle bygningene er minner fra "oljealderen" på Steilene (1890-1968), og de er fulle av spennende industrihistorie. Se nærmere om bygninger og miljø både her på nettsidene og på egne plakater på stedet.

 

(Utdrag bl.a. fra "Steilene: 5 øyer i Oslofjorden", av Nils Tvedt)

 

Sist endret 13.04.2016