Borgen og Sjøboden på Steilene - aktivitetssted for Uteskolen

Borgen - skolens bygning på Steilene. Daglig bruk av uteskolen Steilene - To gård - Klikk for stort bilde Kari Hansson

Borgen disponeres av Uteskolen. Steilene utgjør en av tre viktige arenaer for Uteskolen, som er et alternativt undervisningsopplegg til enkeltelever.

  • Uteskolens tilbud
    Tilbudet ble startet opp i 1984. Hvert år har en gruppe elever én undervisningsdag i uken på Steilene. Det undervises blant annet i sjøvett, båtvett, livet i fjæra, geologi samt i lokalhistorie, og elever og skoleklasser som kommer på besøk får være med på fuglesafari.
     

Uteskolen samarbeider tett med kunstneren Tony Larsson på Fyrsteilene, som har laget et spennende tilbud til alle 9.-klassingene på Nesodden, med undervisning innen foto, maleri og lyd knyttet til fagplanen i kunst og håndverk.


Uteskolen organiserer og legger til rette den praktiske delen av klassebesøkene til Fyrsteilene. Elevene i Uteskolen holder dessuten i stand båter og utstyr knyttet til skolens tilbud på Steilene; de har små elevbedrifter med bl.a. sløyd og fiske/salg av fisk. Ungdomsskoleelever har tilbud om å ta offentlig båtførerprøve.

 

I tillegg til tilbudet til enkeltelever har klasser og barnehager på Nesodden henholdsvis overnattingsturer og dagsturer til Steilene – dette organiseres og tilrettelegges av Uteskolen. Under besøk hos Uteskolen lærer skoleklassene mye om historie, kultur og miljøet på Steilene, og tilhørighet og eierforhold til bygda står sentralt.

 

Det tilrettelegges årlig for besøk av ca. 2.500 elever, alle offentlige barnehager, voksenopplæringen og leir for funksjonshemmede. I 2006 ble det installert nytt bad og WC i bygningen.
 


Uthuset Sjøboden, som tilhører Borgen, har stor betydning for Uteskolens aktiviteter. Bygningen benyttes til lagring av det meste av det utstyret (kajakker, redningsvester, fiskeutstyr, grillkull osv.) som brukes i undervisningen. Sjøboden benyttes også til varmestue. Sjøboden ble restaurert i 2004 ved hjelp av tilskudd fra Norsk kulturminnefond. Taket ble reparert og bygningen ble malt, alt etter antikvariske prinsipper og i nært samarbeid med antikvariske myndigheter i Akershus fylkeskommune.

 

Teglstensbygningen og bestyrerboligen. - Klikk for stort bilde MRH

Sist endret 04.03.2016