Bygninger fra oljealderen

Både Alværnbukta og øyene Steilene har bevaringsverdig bebyggelse som utgjør verdifulle kulturmiljø. Bygninger og miljø består av industrianlegg og boliger samt bygninger som rommet tilbud til de som arbeidet og bodde på området med sine familier.
Bygningene på Persteilene og Landsteilene er kjernen i det samspillet mellom kystkultur og friluftsliv som er bygget opp på Steilene. Bygningene blir nå benyttet til ulike formål knyttet til kystkultur.

Blomster  - Klikk for stort bilde MMB

Sist endret 23.05.2014