Nils Aasland - "Fire frosker"

I forbindelse med amfibieundergangen som ble bygget i 2007 ved Skoklefall, begynte kunstner og billedhugger Nils Aasland på skulpturen «Fire frosker». Skulpturen er innkjøpt av Nesodden kommune og er plassert på «møteplassen» ved Skoklefallstien.  - Klikk for stort bilde

På en 100-meters strekning av rv. 156 like nord for Skoklefallkrysset er det et kryssingssted for amfibier. Hver vår skal padder, frosk og salamandere i hundretall over veien for å komme til det idylliske Skoklefallet der nye generasjoner skal lages.

 

I forbindelse med amfibieundergangen som ble bygget i 2007 ved Skoklefall, begynte kunstner og billedhugger Nils Aasland på skulpturen «Fire frosker».

  • Nils Aasland, Fire frosker (skulpturen står langs Skoklefallstien)

Skulpturen er innkjøpt av Nesodden kommune.

Publisert av Mette Marit Bratlie. Sist endret 08.06.2016