Kulturrådet på Nesodden

Nesodden kulturråd 2017 - Klikk for stort bilde

Styret: Inger-Lise Langfeldt, Jørn Erik Ahlsen Alkanger, Gunhild Vatn (konst. leder), Anne Line Sund,

Linn Cecilie Ulvin, Cecilie Nordstrøm, Anne Marit Tronvik.

Vara: Jorunn Gran, Randi Elmenhorst, Jens Christian Kvernstuen Bøhler-Bjerkeland

Kontakt

 

 

 

Ansvarlig Kulturrådet. Sist endret 21.03.2017
Kulturrådet
Publisert 14.02.2017
kulturråd.jpg

Nesodden Kulturråd innkaller til Årsmøte mandag 27. mars kl. 18:00 i Tangenten.

Saker til årsmøtet sendes til gunhvatn@me.com senest 3 uker før årsmøtet. Kun medlemmer har stemmerett.

Medlemskap på NOK 100,- kan vippses til Nesodden Kulturråd på 95224178 eller overført nettbank med navn til: 1208.64.27123

Årsmøtet avsluttes med en kunstnerisk fremførelse/performance av Øystein Elle.

Velkommen skal dere være!
 

Publisert 02.03.2016
Styret i Nesodden kulturråd.jpg

Første møte med nytt styre i Nesodden kulturråd ble avholdt 01.03.16. Det er en engasjert og svært kompetent gjeng med bred erfaring og fagkompetanse fra ulike felt innen kunst, kultur og organisasjonsarbeid.

 

 

Cecilie Nordstrøm (leder)

 

 

 

Øvrige styremedlemmer: Jørn Erik Ahlsen Alkanger, Inge-Lise Langfeldt, Gunhild Vatn, Anne Line Sund,  Linn Cecilie Ulvin og Anne Marit Tronvik. Varamedlemmer: Jorunn Gran, Randi Elmenhorst og Jens Chr. Bøhler-Bjerkeland (ikke til stede).

 

 

Tormod Bjørnstad har trukket seg som styreleder.


 

 

 

 

Publisert 26.08.2015

Vi henviser til Skolebruksplan og høringsbrev behandlet av kommunestyret 12.mars i sak 038/15, og har følgende innspill:

1. En helhetlig kulturstrategi

Kulturrådet er opptatt av at eksisterende arealer skal utnyttes på en mest mulig formålstjenlig måte, og benyttes for å styrke kulturlivet på Nesodden. For å møte den stipulerte befolkningsveksten anbefaler Kulturrådet at en helhetlig strategi for bruk av eksisterende kulturarenaer utarbeides i forbindelse med kulturplanen.

Publisert 11.02.2015
Bildet av første møte med valgkomiteen og interimstyret, februar 2015.jpg

Midlertidig styre:
Marte Malme (leder), Bente Guro Møller, Øystein Rakkenes, Andreas Haddeland, Margrete Bratberg og Cecilie Nordstrøm.
Kultursjef Ellen Knutsen stiller som sekretær. Ikke til stede da bildet ble tatt: Bente Guro Møller, Otto Akos Meijer og Andreas Haddeland.

 

Kontakt

Valgkomiteen består av: Kari Agnor, Vera Kvaal, Ingrid Brattset og Otto Akos Meijer.

 

Publisert 06.01.2015
Nesodden kulturråd.jpg

Den 5. november 2014 møtte ca 90 kulturinteresserte opp i et folkemøte i Tangenten -  Nesodden kommunesenter.


Folkemøtet hadde som formål å starte prosessen med å opprette et kulturråd på Nesodden og ble initiert av Nesodden kommune ved ordfører, leder av kulturutvalget og kultursjef.

 

Publisert 19.11.2014
Kveldsbilde Tangenten med julegatebelysning.jpg

I anledning opprettelse av et kulturråd på Nesodden, inviterte Nesodden kommune ved ordfører Nina Sandberg, leder av Kulturutvalget Johannes Dalen Giske og kultursjef Ellen Knutsen til folkemøte i Tangenten 5. november 2014.

Det møtte ca nitti personer fra det mangfoldige kulturfeltet i kommunen. Les mer i referatet fra folkemøtet (PDF, 256 kB).

Neste skritt på veien er at det blir opprettet en valgkomite i løpet av november 2014.

Fant du det du lette etter?
Login for redigering