Kulturrådet på Nesodden

Velkommen til Nesodden Kulturråd!

Kulturrådet skal bidra til å utvikle det profesjonelle og det frivillige kunst- og kulturlivet på Nesodden som omfatter produksjon, formidling, opplevelse og deltagelse. NKR skal styrke kultursamarbeid, kommunikasjon og rolleforståelse mellom aktører i kulturfeltet, og representerer både profesjonelle og amatører på Nesodden. Styrking av et tverrfaglig kulturnettverk, og vekt på kunstfaglig kompetanse, er nødvendig for å bedre kulturens kår og sikre god kvalitet.
 

Styret

Styret for 2017/2018 består av Linn Cecilie Ulvin (leder), Anne Marit Tronvik, Gunhild Vatn, Jørn Erik Ahlsen Alkanger, Marius Jensen, Simen Christiansen og Hege Schøyen Dillner.Varamedlemmer er Anne Line Sund, Cecilie Nordstrøm, Jorun Gran og Randi Elmenhorst.

Medlemsskap/kontakt

Medlemsskap koster kr 100,- og man kan melde seg inn ved å betale på konto. 1208 64 27123 (skriv navnet ditt i beskjedfeltet) eller Vipps til 952 24 178.

For henvendelser kontakt oss på epost: nesodden.kulturrad@gmail.com

Lik oss på facebook! www.facebook.com/nesoddenkulturrad

 

Kunst og kultur - Klikk for stort bilde

Sist endret 29.03.2017
Kulturrådet
Publisert 26.08.2015

Vi henviser til Skolebruksplan og høringsbrev behandlet av kommunestyret 12.mars i sak 038/15, og har følgende innspill:

1. En helhetlig kulturstrategi

Kulturrådet er opptatt av at eksisterende arealer skal utnyttes på en mest mulig formålstjenlig måte, og benyttes for å styrke kulturlivet på Nesodden. For å møte den stipulerte befolkningsveksten anbefaler Kulturrådet at en helhetlig strategi for bruk av eksisterende kulturarenaer utarbeides i forbindelse med kulturplanen.