Kulturfond til store kulturprosjekter og kulturelle satsinger

Konsert - Klikk for stort bilde Istockphoto

Nesodden kommune tildeler kr. 200.000,- hvert år fra kulturfondet. Fondet går til store kulturprosjekter og kulturelle satsinger, som vil bidra til å synliggjøre Nesodden som kulturkommune.

 

Retningslinjer for tildeling av midler fra Kulturfondet.

 

Søknadsfrist:

Fra 2017 - 1. juni hvert år

Søknadsfristen må være levert innen kl. 24:00 denne datoen. Søknader etter kl. 00:00 blir ikke vurdert.

Om ikke alle midlene blir tildelt grunnet manglende gode søknader, vil midlene overføres til neste års fond.

Søknad

Skjemaet har begrenset plass og søkeren kan ved behov legge ved filer som dokumenterer prosjektbeskrivelse, fremdriftsplan, økonomi og personalia. Slike vedlegg skal ikke overskride 10.000 tegn og maksimum 10 bilder.

 

Nesodden kommune kan be om ytterligere dokumentasjon ved behov.

 

Til søknadsskjemaet - (Elektronisk skjema)


(Du skal ikke logge deg inn, kun fylle ut skjemaet og sende inn)
 

 

Rapporteringsskjema

Prosjektet skal gjennomføres i tråd med opplysninger gitt i søknaden. Eventuelle vesentlige endringer i prosjektet må meldes skriftlig til saksbehandler for vurdering og godkjenning.

 

Etter gjennomføring skal det sendes inn rapport og regnskap som vil bli lagt til grunn for eventuelle senere bevilgninger. Prosjektrapport og -regnskap skal sendes kommunen senest seks uker etter at tiltaket er avsluttet. En forlenget rapporteringsfrist kan innvilges dersom det foreligger særskilte begrunnelser for det.

 

Tilskuddet gis under forutsetning av at Nesodden kommune og kommunens revisor har full innsynsrett i regnskapet for det mottatte tilskuddet, samt de bilagene som underbygger bruken av tilskuddet.

 

Til rapporteringsskjema  - (Elektronisk skjema)

 

 

Har du spørsmål vedrørende søknad om midler fra kulturfondet?

Kontakt oss gjerne:

Nesodden kommune
Kultur, næring, idrett og friluftsliv
Postboks 123, 1451 Nesoddtangen eller postmottak@nesodden.kommune.no  

Tlf.: Nesodden kommune 66 96 43 00.

 

Vinnere av Kulturfondet

 

Sist endret 30.05.2017
Fant du det du lette etter?