Kultur og fritid

Nesodden er en aktiv kulturkommune. Visjonen er at alle på Nesodden skal ha tilgang til kulturopplevelser av høy kvalitet. Våre profesjonelle kunstnere skal gjøre kommunen til et kraftsenter i Skandinavia innenfor kultur. Våre barn og unge skal lære av, bryne seg på og bli utfordret av nasjonens beste kulturutøvere; innenfor drama, musikk, film og dans.

På Nesodden er det rikelig mulighet for å dyrke idrett og friluftsliv, på idrettsanleggene og i den mangfoldige naturen med skoger, knauser, stier og strender.

Kultur

Virksomhetsleder

Virksomhetsleder / kultursjef Ellen Knutsen Virksomhetsleder/ kultursjef Ellen Knutsen  - Klikk for stort bildeVirksomhetsleder/ kultursjef Ellen Knutsen MRH

 

Kultursamarbeid mellom Tolfa og Nesodden

3. august 2017 reiste kunstnerne Randi Elmenhorst, Berit Blindheim og Trine Johnsen, kultursjef Ellen Knutsen, Nesoddenrepresentant Tore Henning Larsen og Kulturisten-koordinator Jutta Bachmann til Tolfa for å synliggjøre kunstnere fra Nesodden og deres arbeider under festivalen TolfArte.

Mer informasjon

Bibliotek

Til Biblioteket sine nettsider

Åpningstider:

Mandag 11:00 15:00
Tirsdag 11:00 19:00
Onsdag 11:00 15:00
Torsdag 11:00 19:00
Fredag 11:00 15:00
Lørdag 10:00 14:00
Søndag Stengt
Aktivitetstilskudd

Glade barn.  - Klikk for stort bilde Nesodden kommune gir aktivitetstilskudd til lag og foreninger som arbeider for fritidstiltak for barn og unge.

 

Støtten skal stimulere til aktiviteter for alle aldersgrupper mellom 5 og 19 år. De skal bygge på individuelt medlemskap og være åpne for alle.

 

Laget må ha mer enn 5 medlemmer. Som medlemmer regnes registrerte medlemmer pr. 31.12. foregående år som har betalt kontingenten.

 

Frist for å søke er 15. mars.

Søknadsfristen må være levert innen kl. 24:00 denne datoen. Søknader etter kl. 00:00 blir ikke vurdert. 

Siste års reviderte regnskap og årsmelding skal følge søknaden.  

 


Søknadsskjema må benyttes

Til søknadsskjema - Aktivitetstilskudd

 

Retningslinjer for aktivitetstilskudd.
 

Kontakt

Ta kontakt med virksomhet kultur, næring og fritid ved spørsmål.
Tlf. 66964381/90878908

Kulturfond til store kulturprosjekter og kulturelle satsinger

Nesodden kommune tildeler kr. 200.000,- hvert år fra kulturfondet. Fondet går til store kulturprosjekter og kulturelle satsinger som vil bidra til å synliggjøre Nesodden som kulturkommune.

Mer informasjon

Kulturpris, Idrettspris og prisen "Årets Nesodding"

Nesodden kommune ønsker å være en støttespiller for lokalsamfunnet, når det gjelder frivillighet, kultur-, idretts- og organisasjonslivet på Nesodden.

Nesodden kommune og Nesodden Folkeopplysningsråd tildeler fra 2016 tre priser: Kulturpris, Idrettspris og prisen "Årets Nesodding".

Prisene skal stimulere til lokal frivillighet, kulturelt og sportslig engasjement, og bidra til inspirasjon for økt livskvalitet og fellesskap.

Mer informasjon

Kulturtilskudd

Virksomhet kultur har ansvar for følgende tilskuddsordninger:

- Tilskudd til kulturelle prosjekter
- Aktivitetstilskudd


Tilskuddspotten for kulturelle prosjekter kr. 200.000.

 

Nesodden kulturråd skal være faglig rådgiver for kommunens tildeling av disse midlene.

Mer informasjon

Kulturisten

Nesodden kommunes store kulturfestival «Kulturisten» har vært arrangert 24 år på rad. Kulturisten er i regi av Nesodden kommune ved virksomhet kultur, i nært samarbeid med profesjonelle kunst- og kulturaktører, produksjonsarenaer og institusjoner på Nesodden, som Nesoddparken kunst- og kulturnæringssenter, Nesodden kunstforening/Galleri Vanntårnet, Hellviktangen gård og kunstkafé med flere, samt amatører og frivilligheten.

Med Kulturisten ønsker vi blant annet å vise frem hva Nesodden som kunstnerkommune har å by på av profesjonelle kunstnere, i samspill med amatører og frivillige. Vi vil videreutvikle samarbeid som synliggjør og fremmer kulturområdets betydning lokalt og regionalt.

Mer informasjon

Nesodden kulturråd

Kulturrådet skal bidra til å utvikle det profesjonelle og det frivillige kunst- og kulturlivet på Nesodden som omfatter produksjon, formidling, opplevelse og deltagelse. Kulturrådet skal styrke kultursamarbeid, kommunikasjon og rolleforståelse mellom aktører i kulturfeltet, og representerer både profesjonelle og amatører på Nesodden. Styrking av et tverrfaglig kulturnettverk, og vekt på kunstfaglig kompetanse, er nødvendig for å bedre kulturens kår og sikre god kvalitet.

Mer informasjon

Nettgalleri for kunst

Kunstnerkommunen Nesodden var første kommunen i landet til å åpne et kunstgalleri på nett!

Politikerne våre har i mange år prioritert å investere i arbeider av halvøyas kunstnere. De synes det er viktig at framtredende nesoddkunstneres arbeid blir presentert i det offentlige rom, i bygg der folk ferdes.

Mer informasjon

Tilgjengelighetsprisen 2018

Mann i rullestol ser på utsikt.j - Klikk for stort bilde

Tilgjengelighetsprisen skal sette fokus på arbeidet for økt tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Nesodden kommune.

Tilgjengelighetsprisen deles ut én gang hvert år, dersom det er en verdig kandidat blant forslagene.

 

Frist for å sende inn forslag til kandidat er forlenget fra 1. mars til 15. april i 2018.

Det er åpent for alle å foreslå kandidater for prisen.

Mer informasjon

Fant du det du lette etter?