Spillemidler

Norske penger Fylkeskommunen forvalter og fordeler spillemidler til bygging og utbedring av idrettsanlegg i Akershus. 

 

Søknad

Søknad om spillemidler sendes inn via kulturdepartementets nettside idrettsanlegg.no. Her finnes også mer informasjon om søknadsprosessen, anleggsregister for kommunene og annet nyttig innhold.

 

Hva gis det støtte til?

Det kan søkes om midler til bygging og rehabilitering av ulike typer anlegg for organisert idrett, enkelte friluftslivsanlegg og andre anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet (nærmiljøanlegg).

 

Hvem kan søke midler?

Søknadsberettigete er hovedsakelig kommuner, idrettslag, enkelte friluftslivsorganisasjoner og velforeninger. Andre søkere kan også godtas etter godkjenning av lagets vedtekter.

Sist endret 22.02.2017