Om Marianne Bratteli

"Å skrive om Marianne Brattelis bilder er en utfordring, da det i svært liten grad dreier seg om litterære eller tydelige konseptuelle arbeider. Overfor Brattelis bilder må ordene søkes opp, og ordene kan i møte med arbeidene hennes til dels oppleves som ganske uvedkommende.

 

En årsak til dette er at Bratteli er forankret i en formelt orientert modernisme, hvor komposisjon, tekstur/ struktur og fargebruk er vel så vesentlig og styrende for arbeidet som et eventuelt innholdsmessig tema. Bildene hennes lar seg derfor ikke "oversette" til språk. Det er likevel en rekke gjenkjennelige trekk som strekker seg gjennom Brattelis produksjon.

 

Det symbolske eller naivistiske kommer inn i Brattelis bilder på flere plan. Figurene i bildene er forenklet etter fastsatte grep som ved markerte flater, tegnet omriss, og enkel detaljutforming. Figuren er gjerne vist frontalt, og kroppsformen er stilisert. (...)

 

De stiliserte grepene fungerer formalt som kontraster til de ekspressive flatene Bratteli arbeider med. Det oppløste rommet, bakgrunnen og omgivelsene til figuren, får noe helt fast og tydelig å spille opp imot når en forenklet, til dels geometrisk figur plasseres inn. Figuren trenger ikke være dominerende i bildet for likevel å få en svært så viktig rolle. (...)

 

Felles for Brattelis bilder er at tolkningen sjelden ligger i overflaten som entydige fortellinger, men hviler i bildet som tolkningsmuligheter. De visuelle koblingene mellom figur, bakgrunn, koloritt og malemåte danner ikke fortellinger, men snarere stemninger hvor referansene viser både til den som har utført bildet (ekspressiviteten) og til samfunnsforhold, historie og symbolikk (intertekstualitet)."

 

Tekst: Ingvill Henmo

Kilde: "Marianne Bratteli" Skald 2001   

 

Oljemaleri