Kulturprisen, Idrettsprisen, Tilgjengelighetsprisen og "Årets Nesodding"

Nesodden kommune ønsker å være en støttespiller for lokalsamfunnet, når det gjelder frivillighet, kultur-, idretts- og organisasjonslivet på Nesodden. Nesodden kommune deler årlig ut prisene kulturprisen, Idrettsprisen, tilgjengelighetsprisen og prisen "Årets Nesodding". Prisene skal stimulere til lokal frivillighet, kulturelt og sportslig engasjement, og bidra til inspirasjon for økt livskvalitet og fellesskap.

 

Om prisene

Prisenes størrelse er avhengig av de midlene som stilles til disposisjon av Nesodden kommune. Prisene deles ut i løpet av desember inneværende år av representanter fra Nesodden kommune. Prisene kan deles på flere personer eller organisasjoner innenfor de tre kategoriene.

 

Kulturprisen, idrettsprisen og årets nesodding
Prisene skal stimulere til lokal frivillighet, kulturelt og sportslig engasjement, og bidra til inspirasjon for økt livskvalitet og fellesskap.

 

Tilgjengelighetsprisen
Tilgjengelighetsprisen skal sette fokus på arbeidet for økt tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Nesodden kommune. Prisen deles ut til noen som har lyktes spesielt med å legge forholdene til rette på en måte som inkluderer mennesker med nedsatt funksjonsevne. På den måten ønsker man at prisen vil bidra til å fjerne samfunnsskapte barrierer og skape positive holdningsendringer som i sin tur endrer praksis.
 

 

Send oss ditt forslag til kandidater

Forslag til kandidater kan stilles av lag, foreninger eller enkeltpersoner. Prisene er rettet mot lag, foreninger eller enkeltpersoner som har gjort en usedvanlig innsats på Nesodden innenfor områdene kultur, idrett, frivillighet eller tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne, og som bidrar til å videreutvikle Nesodden som lokalsamfunn på en positiv måte.

 

Forslagene må inneholde

  • kandidatens fulle navn og adresse
  • forslagsstillerens navn og adresse
  • en god begrunnelse for hvorfor kandidaten bør få prisen
  • relevant dokumentasjon av kandidatens virksomhet og resultater er ønskelig at legges ved 

Forslaget skal ikke overskride en A4-side.

Kandidaten må ha folkeregistrert bostedsadresse i kommunen innen 01. november i gjeldende søknadsår. Ufullstendige forslag eller forslag som ikke er mottatt innen fristen, vil ikke bli behandlet.

Skjema for å nominere kandidater finner du her:
Skjemaoversikt - Nesodden kommune

 

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss på hvis du har spørsmål om prisene.
E-postMartin.Lundquist@Nesodden.Kommune.No
Telefon: 90878908


E-poststeinar.dahlen@nesodden.kommune.no 
Telefon: 478 26 007

Se tidligere prisvinnere