Kulturisten festival

I 1993 ble festivalen Kulturisten startet av kunstforeningen på Nesodden i samarbeid med Nesodden kommune.

 

Hensikten med Kulturisten allerede fra starten av, var å vise det mangfold og den profesjonalitet som finnes av kunst- og kulturuttrykk på halvøya.

 

Festivalen har opp gjennom årene hatt ulik form og innhold, men hovedmålet har vært å levere et bredt utvalg av kunst, kultur og friluftsopplevelser for publikum i alle aldersgrupper.

 

I 2023 arrangeres det ingen Kulturisten festival.

 

 

 

Ved spørsmål ta kontakt med:

 

Steinar Dahlen, virksomhetsleder Kultur og frivillighet
E-post: steinar.dahlen@nesodden.kommune.no 
Telefon: 478 26 007

 

Anette Isachsen, spesialkonsulent Kultur og frivillighet
E-post: anette.isachsen@nesodden.kommune.no 
Telefon: 900 99 796