To gård

To gård, en av Nesodden kommunes eldste gårder.  - Klikk for stort bildeTo gård, en av Nesodden kommunens eldste gårder.To gård er en av de eldste gårdene på Nesodden. Den ble sannsynligvis skilt ut fra gården Flateby på slutten av vikingtida og tilhørte senere Mariakirken. Gården nevnes i "Den røde bok" på slutten av 1300-tallet. Boka er en viktig informasjonskilde om kirkelige inntekter og jordeiendomsforhold på Østlandet i middelalderen.

 

To gård eies av Nesodden kommune og brukes av uteskolen to dager i uken.

 

Søndagsåpen 

Gården er åpen for servering hver søndag fra begynnelsen av januar og ut april - og fra august til november/desember. 

I dag er det frivillige som driver stedet.To gårds venner ble stiftet i august 1998 av Bjørg Bjore.

 

Kontakt/åpningstider

To gård åpner søndag 26.08 kl. 11.00  - 15.30 og har åpent alle søndager til og med 25.11.

Kontakt og åpningstider finner du på Skiforeningens hjemmeside: https://www.skiforeningen.no/marka/stuer/

 

Utleie av To gård

 

Løypetraseer fra To gård

Fra To gård til:

 - Alværn: 1,3 km
 - Bjørnemyr: 1,6 gjennom skogen. 2 km langs veien
 - Sandaker/Blåveisbakken: 1,3 km
 - Johnsrud: 1,2 km
 - Berger: 2,6 km
 - Fjellkrysset: 4 km
 - Jaer: 4,5 km
 - Hokolt: 7,7 km
 - Tjernsbråtan: 7,7 km
 - Myklerud: 10 km
 - Måren: 13 km

 

Tur-forslag:

To gård - Røer gård - Jaer - Hokolt - Skuterud - Måren - Myklerud - Tjernsbråtan - Fjell - Johnsrud - To gård
26 km

To gård - Johnsrud - Fjell - Tjernsbråtan - Hokholt - Hasle - Jaer - Røer - Sandaker - To gård
19,3 km

Fundingrudhuset

På tunet ligger også Fundingrudhuset, som Nesodden historielag har flyttet hit, og gjenreist. Det tok 6. år å gjenreise huset på To.
Det var en stor dag i Nesodden historielags liv da huset ble innviet 20. juni 2006.
 

Det er ingen som vet hvor gammelt huset er. Man antar at den første del av navnet er et gammelt mannsnavn "Fundin" som kjennes fra Sverige og Danmark. Det kan være oppstått i den kristne middelalder, ca. år 1000 e. Kr.

Gården nevnes første gang i Akerhusregistrene i forbindelse med at gården ble skjenket til klosteret på Hovedøya ca. 1315 -16.
 

I 1349-50 raste " Svartedauen", og mange gårder ble liggende øde, også Fundingrud, men den dukket opp igjen i 1611. Fundingrud ble i 1720 en selveiet bondegård. 

Huset, som idag står på To, er møblert slik det trolig så ut i tiden fra 1900 og et par tiår framover. Inventaret er gitt som gave av en rekke bidragsytere. I andre etasje er det hvert år en ny temautstilling. Huset er åpent for besøkende på søndager deler av året.

 

Fundingrudhuset - Klikk for stort bildeFundingrudhuset

 

Noe av informasjonen er hentet fra Nesoddens historielag.

 

Kart